Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Eget avlopp

Många hus ute på landsbygden har inte möjlighet att vara anslutna till det kommunala avloppet. Dessa hushåll har istället ett eget avlopp, ett så kallat enskilt avlopp.

Anlägga nytt eller ändra befintligt avlopp

Du måste först göra en skriftlig ansökan eller anmälan till Miljö- och byggnadskontoret. 

Att släppa ut avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Om du har ett eget avlopp måste du se till att anläggningen klarar de krav som lagen ställer. Du måste också kontrollera din anläggning regelbundet för att se att den fungerar som den ska och att reningen är tillräcklig.

Vi på Miljö- och byggnadskontoret arbetar med tillstånd och tillsyn för enskilda avlopp. Vår uppgift är att granska din ansökan och att ge råd och vägledning. Vi kan dock inte ge dig förslag på vilken typ av anläggning du ska ha. Kontakta en entreprenör eller konsult som hjälper dig med utformningen av avloppet. De kan många gånger också hjälpa till med din ansökan. Mer vägledning finns i Miljö- och byggnadskontorets informationsbroschyr om ny/ändrad avloppsanläggning.

När du skickat in din ansökan till oss gör vi en bedömning utifrån miljölagstiftningen samt nationella och lokala riktlinjer. Vi tittar bland annat på hur känslig omgivningen är. Vi tittar även på hur många andra avloppsanläggningar och vattenbrunnar som finns i ditt område.

Innan du får anlägga eller börja använda en ny eller ändrad avloppsanläggning måste du ha fått ett beslut från Miljö- och byggnadsnämnden. För att vi sedan ska veta när en anläggning är klar ska ett utförandeintyg lämnas in. Intyget är ett kvitto på att anläggningen är klar och utförd enligt Miljö- och byggnadskontorets beslut. Detta skickar du till miljö- och byggnadskontoret. 

 

Avloppsguiden

Sidan senast granskad den 7 februari 2023