Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Eget dricksvatten

Rent dricksvatten ur kranen är för oss idag en självklarhet. Bor du i en tätort med kommunalt vatten är det naturligt. Men för dig som tar vatten från egen brunn blir läget lite annorlunda. Här är du själv ansvarig för att vattnet håller bra kvalitet.

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Men både vattenkvalitet och tillgång kan förändras över tid.

Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten om det uppstår smakförändringar, när vattnet luktar konstigt eller börjar ändra färg. Men kvalitén på vattnet kan förändras utan att det märks. Det är därför viktigt att man regelbundet kontrollerar sitt dricksvatten. Livsmedelsverket rekommenderar provtagning minst var tredje år.

Provtagning och provinlämning

För att analysera ditt dricksvatten kan du vända dig till något av de ackrediterade laboratorierna. Västerviks kommun anlitar SGS Analytics (tidigare Synlab) i Linköping.

Du bör analysera vattnet efter både mikrobiologiska och kemiska parametrar. Många områden i kommunen är klassade som högradonmark. Om du har en borrad brunn och bor permanent på fastigheten kan det vara bra att även mäta radonhalten, om du inte har gjort det tidigare.

Provflaskor beställer du direkt från labbet. Då skickas flaskor, kylväska och instruktioner ut med posten. Anlitar du SGS Analytics för analys kan du lämna in prover på följande sätt.

  • Du kan skicka dem med post tillbaka till labbet.
  • Helgfri måndag – fredag kl. 07:00-16:00 kan prover lämnas på Målserums avfallsanläggning, Lunnargatan 25, Västervik. Observera att det inte finns något provtagningsmaterial, väskor, kylklampar eller frys/kyl hos ombudet. Du lämnar dina färdigpackade kylväskor. Ring också transportören NettoTaxi på tel. 0480-160 00 och meddela inlämning.
  • På tisdagar före kl. 14:30 kan du lämna prover hos Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1. Detta gäller inte röd dag eller dag före röd dag om det infaller på en tisdag. 

Tänk på att proverna ska lämnas samma dag som du tar dem.

Sidan senast granskad den 29 april 2024