Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Allmänt dricksvatten

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Vatten är det viktigaste livsmedlet vi har. I Västerviks kommun är det bolaget Västervik Miljö & Energi AB som levererar det kommunala allmänna dricksvattnet. De renar sjö- och grundvatten och levererar friskt dricksvatten till cirka 85 procent av alla som bor i Västerviks kommun.

Om du bor i det område som Västervik Miljö & Energi arbetar inom, har du rätt att ansluta dig till allmänt vatten och avlopp. Oftast gäller det dig som bor i någon av tätorterna. Vill du ansluta dig kontaktar du Västervik Miljö & Energi. Kundservice hjälper dig gärna. Tänk på att vara ute i god tid med blanketter och läs igenom informationen som finns på hemsidan. 

Om du bor utanför tätorterna är det troligt att du har eget vatten och avlopp, även kallat, enskilt vatten och avlopp. Då ska du vända dig till miljö- och byggnadskontoret.

Sidan senast granskad den 26 november 2020
Innehållsansvarig: Lars Kåremyr

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB