Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Allmänt dricksvatten

Vatten är det viktigaste livsmedlet vi har. I Västerviks kommun är det bolaget Västervik Miljö & Energi AB som levererar det kommunala allmänna dricksvattnet. De renar sjö- och grundvatten och levererar friskt dricksvatten till cirka 85 procent av alla som bor i Västerviks kommun.

Om du bor i det område som Västervik Miljö & Energi arbetar inom, har du rätt att ansluta dig till allmänt vatten och avlopp. Oftast gäller det dig som bor i någon av tätorterna. Vill du ansluta dig kontaktar du Västervik Miljö & Energi. Kundservice hjälper dig gärna. Tänk på att vara ute i god tid med blanketter och läs igenom informationen som finns på hemsidan. 

Om du bor utanför tätorterna är det troligt att du har eget vatten och avlopp, även kallat, enskilt vatten och avlopp. Då ska du vända dig till miljö- och byggnadskontoret.

Sidan senast granskad den 14 februari 2023