Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vattenskyddsområden

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Skyddsområden finns upprättade runt de flesta viktiga vattentäkter i kommunen. Det gäller både yt- och grundvattentäkter. Syftet är att förhindra att täkten förorenas och blir obrukbar.

Tillgången på vatten är en av våra viktigaste naturresurser. Vattenförsörjningen utgör också ett mycket angeläget samhällsintresse. Att långsiktigt skydda viktiga vattentillgångar är därmed av stor vikt.

Ett vattenskyddsområde kan upprättas av en kommun eller Länsstyrelse. I de flesta fall rör det täkter som används redan i dag. Men även områden som bedöms kunna bli viktiga i framtiden kan behöva skyddas.

För skyddsområdet utfärdas sedan föreskrifter som bland annat reglerar hur olika verksamheter får bedrivas och hur vissa ämnen får hanteras.

Många skyddsområden delas också in i olika zoner. På det sättet kan behovet av skydd anpassas till de olika riskerna i området.

För den som bor inom eller bedriver en verksamhet i ett skyddsområde är det av stor vikt att känna till vilka restriktioner som finns. Det krävs många gånger tillstånd för att bedriva en verksamhet eller för att hantera vissa ämnen. Tag därför kontakt med kommunen eller Länsstyrelsen i god tid innan en verksamhet påbörjas eller en åtgärd vidtas.

Vid olyckor eller andra mer akuta händelser inom ett vattenskyddsområde ska räddningstjänsten kontaktas genom att ringa 112.

Sidan senast granskad den 13 september 2022
Innehållsansvarig: Mattias Pettersson

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun