Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Radon

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att veta om det finns radon i huset är att göra en mätning.

Risker med radon?

När vi andas in radonhaltig luft kan cellerna i luftvägar och lungor skadas. Skadorna kan på sikt leda till lungcancer och om du är rökare ökar risken ytterligare. Därför är höga radonhalter inomhus en hälsorisk. Som fastighetsägare har du ansvaret för att radonhalten inte är högre än riktvärdet 200 Bq/kubikmeter.

Radonmätning

Har du inte redan undersökt din fastighet är det hög tid att göra det. För att vara tillförlitlig ska en radonmätning göras under eldningssäsongen, som är mellan 1:a oktober till 30:e april. Mätningen ska pågå under minst två månader, gärna längre.

Du kan själv vända dig till ett ackrediterat företag och beställa en radonmätning. Du kan också beställa en radonmätning via miljö- och byggnadskontoret, antingen genom att använda länken ”Beställning av radondosor” under Relaterade länkar, eller genom att kontakta oss. Under mätsäsongen 2023/2024 kostar en radonmätning som är förmedlad via oss 490 kronor.

Varifrån kommer radon i bostaden?

Radon i bostaden kan komma från tre olika källor. Dels kan det komma från marken runtom och under bostaden. Lufttrycket är ofta lägre inomhus än utomhus och radon kan därför sugas in i hus från marken. Radon frigörs också från vissa byggnadsmaterial, till exempel blå lättbetong. Radon kan också komma in i bostaden via dricksvattnet om du har egen brunn.

Husköp

Radon ses normalt inte som ett dolt fel. Som köpare är det ditt ansvar att ta reda på om huset har radonproblem. Ibland finns varken tid eller möjligheter till en mätning. I så fall kan du begära att köpekontraktet ska innehålla en paragraf som ger dig rätt att mäta i efterhand och som anger hur kostnaderna för en eventuell sanering ska fördelas.

Åtgärder

Höga radonhalter i bostäder kan åtgärdas. Det finns en rad olika företag som arbetar med radonsanering på marknaden som du kan vända dig till.

Radonförekomst i Västerviks kommun

Radon i bostäder kan förekomma i hela Västerviks kommun. I en översiktlig radonriskkarta är områden med extra risk markerade. För att med säkerhet veta om det finns radon i ett hus behövs en radonmätning.

Radonriskområden i Västerviks kommun. Teckenförklaring och lagerlista finns under ikonerna i kartans övre högra hörn.

Sidan senast granskad den 29 april 2024