Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Uppdaterad 17 april, 13:22

Läs allt om den strejk som kan starta torsdag 18 april klockan 07:00 här

Förslag till politiken, e-förslag

Du kan lämna e-förslag till de förtroendevalda om hur Västerviks kommun kan utvecklas och förbättras. E-förslagen kan handla om allt inom de verksamheter som kommunen och de kommunala bolagen ansvarar för.

Kort om e-förslag:

  • E-förslagen publiceras i vår webbportal för e-förslag så att alla kan läsa.
  • Alla kan lämna förslag, oavsett var du bor eller hur gammal du är.
  • Andra kan skriva under ditt förslag och du kan skriva under andras förslag.
  • Om ditt förslag får 20 signaturer eller fler kommer du att få ett svar från våra politiker. Svaret kommer att publiceras på kommunens hemsida.

Ny e-förslagstjänst

I mars 2022 bytte vi tjänst för att lämna in e-förslag. Därför kan du i tjänsten bara se förslag som är inlämnade från och med den 7 mars 2022. 

Klicka här för att komma till sidan där du lämnar in ett nytt e-förslag.

Klicka här för att rösta på e-förslag.

Får vem som helst lägga förslag?

Ja, det spelar ingen roll vem du är eller hur gammal eller ung du är. Du måste lägga förslaget från dig personligen. Det kan alltså inte komma från en grupp av personer, en förening eller ett företag.

Vad kan jag skriva förslag om?

Allt som rör de verksamheter som kommunen och de kommunala bolagen ansvarar för.

Vad händer när jag skrivit förslaget?

En moderator läser igenom förslaget när det kommer in. Moderatorn kontrollerar till exempel att förslaget handlar om Västerviks kommuns verksamhet, att det är skrivet på ett tydligt och vårdat språk och att det inte innehåller angrepp på andra människor eller grupper av människor. Om ditt förslag följer reglerna publicerar moderatorn förslaget inom en vecka. Samtidigt får du ett e-postmeddelande om att det är publicerat.

Om det finns några tveksamheter kring ditt förslag tar moderatorn kontakt med dig via den e-post eller det telefonnummer du uppgett när du loggade in dig. Tillsammans reder ni ut oklarheterna. Det kan också vara så att ditt förslag är mer som en fråga som kan besvaras direkt av någon person i kommunen. Då kan moderatorn föreslå att din fråga skickas direkt till den personen istället för att den publiceras som ett e-förslag.

Hur länge ligger förslaget på webben?

Förslaget ligger publicerat i 90 dagar. Om du vill att det ska ligga kortare tid kan du meddela oss.

Vem kan skriva under mitt förslag?

Alla som är intresserade.

Hur får jag andra att skriva under mitt förslag?

Det bestämmer du själv. Du kan prata med dem du känner, skriva insändare, ta upp det i en organisation eller sprida det i sociala medier.

Vem bestämmer vad som ska hända med mitt förslag?

Om ditt förslag har fått 20 signaturer eller fler så går det vidare till politiken. Kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande bestämmer vilken grupp av politiker som ska svara på förslaget. Det kan vara kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, en nämnd eller en bolagsstyrelse. Därefter jobbar en handläggare med att ta fram ett förslag till svar som politikerna sedan väljer att godkänna eller ändra. Det politiska beslutet publiceras här på hemsidan. E-förslag som har fått färre än 20 signaturer avslutas utan att få något svar, men alla kan fortfarande läsa förslagen på hemsidan.

Alla förslag som har fått 20 signaturer eller fler kommer att besvaras och svaren publiceras här på hemsidan under fliken Förslag.

Hur kan mitt förslag påverka om det inte får 20 signaturer?

Ett e-förslag kan påverka på många sätt. Ett konkret och enkelt påpekande kan medföra en ändring redan under den tid som förslaget ligger på kommunens webbplats. Partier eller enskilda politiker kan se förslaget och ta upp det i sin partiorganisation. Tidningar kan uppmärksamma och skriva om förslaget. Förslaget kan diskuteras i sociala medier.

Sidan senast granskad den 29 september 2023