Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vi byter telefonnummer till 010 istället för riktnummer

Telefonbild

På den här sidan hittar du allt som rör Västerviks kommun och kommunbolagens nummerbyte från 0490- och 0493-nummer till 010-nummer.

Vad gör vi och vem påverkas?

Den 12 november byter Västerviks kommunkoncern och de kommunala bolagen Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Bostads AB telefonnummer. Undantaget är Västerviks Resort AB som inte berörs av kommande nummerbyte. Vi byter från 0490- och 0493-nummer till 010-nummer

Varför ska Västerviks kommunkoncern byta telefonnummer?

2016 gjorde Kalmar läns myndigheter (elva kommuner och regionen) en gemensam upphandling av telefoni och datakomtjänster.

2020-03-24 fattade Västerviks kommunstyrelse beslut att Västerviks kommunkoncern skulle genomföra nummerbyte till en ny länsgemensam nummerserie.

Bytet är en del i digitaliseringsutvecklingen där dagens telefonnummer börjar att ta slut. Förändringen är en del i samverkansarbetet mellan Kalmar läns myndigheter och regionen. Varje myndighet har sitt spann i den nya nummerserien. Västerviks tilldelade nummerspann är 010-35 500 00 – 35 599 99.

Hur ser förändringen ut?

Alla telefonnummer som idag börjar med 0490–2 byter till 010–35 till exempel 0490-25 40 00 som efter nummerbytet blir 010-35 540 00.

Alla telefonnummer som börjar med 0493–2 byter till 010–355, till exempel 0493–216 20 som efter nummerbytet blir 010–35 516 20.

När sker nummerbytet?

Fastsatt tidplan för nummerbytet är 12 november 2023.

Byts alla telefonnummer?

Alla telefonnummer som idag börjar med 0490 och 0493 byter telefonnummer.

Vad händer om någon ringer ett gammalt 0490- eller 0493-nummer efter nummerbytet?

För att minimera påverkan kommer den som ringer ett gammalt 0490- eller 0493-nummer under en 12 månaders-period mötas av ett talsvar med information om nytt nummer.

Från och med den 13 november möts den inringande av talsvar med nedan eller likande information:

  • Abonnenten du söker har bytt nummer, det nya numret är 010–35 XXX XX.
  • Vi har bytt telefonnummer, vårt nya nummer är 010–35 XXX XX.

Du kan alltid ringa Västerviks kommuns växel om du är osäker. Växeln nås från och med 13 november på 010-35 540 00.

Byte av skyltar och trycksaker med gammalt nummer sker över en längre tid

Respektive förvaltning och bolag ansvarar för att material och skyltar uppdateras med det nya numret. Eftersom det under en 12 månaders-period kommer att fungera att ringa på gammalt 0490- eller 0493-nummer efter nummerbytet så finns möjligheten att byta ut det successivt.

Sidan senast granskad den 19 oktober 2023