Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Stöd till barn och ungdom

Barn ungdom, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Fältare

Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49
070-253 86 75

Fatos Durmishi 
0490-25 51 48
070-253 82 75

Samordnare för gruppverksamhet

0490-25 51 46

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Två barn som leker

Du som är barn eller ungdom kan tala om för någon när du befinner dig i en svår situation. Du har rätt att be om stöd och hjälp.

Dina rättigheter

Alla barn har rätt att utvecklas och växa upp under bra förhållanden. Det står i FN:s konvention om barnens rättigheter. Sverige har lovat att följa Barnkonventionen. Det betyder att du som är under 18 år har rätt till vissa saker. Du har rätt till trygghet, säkerhet, skolgång och hälsa. Det spelar ingen roll om du är kille eller tjej, vilket land du kommer ifrån eller vilken tro du har eller vilket språk du talar.

Du har rätt att säga vad du tycker och rätt att bli lyssnad på. Du har rätt att få gå i skolan och att leka på din fritid. Du har rätt att bli vänligt bemött. Ingen får göra dig illa, inte ens din mamma eller pappa. Ingen får röra dig på ett sätt som du inte tycker om. Detta är några av de viktiga saker som står i Barnkonventionen.

Vem kan hjälpa dig?

Om du känner att det finns saker som är jobbiga är det bra om du pratar med någon vuxen om det. Det kan till exempel handla om att du blir mobbad, slagen eller utsatt för någon form av övergrepp eller påtryckningar. Ibland kan det till och med vara föräldrar som gör sådana saker och då kan det vara extra svårt att berätta, men du har rätt att berätta för att få hjälp.

Det är viktigt att berätta det för en vuxen som du litar på. Det kan till exempel vara en förälder, annan släkting, lärare eller skolkurator. Eller så finns det kanske någon annan som du litar på som du kan berätta för. Familjeenheten är också bra på att hjälpa eller vet vem du kan vända dig till för att få hjälp. De kan ge dig råd och stöd eller hjälp dig med dina frågor.

Sidan senast granskad den 20 december 2021
Innehållsansvarig: Martin Ek

Barn ungdom, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Fältare

Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49
070-253 86 75

Fatos Durmishi 
0490-25 51 48
070-253 82 75

Samordnare för gruppverksamhet

0490-25 51 46

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun