Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Stöd till barn och ungdom

Barn med tomtebloss

Du har rätt att säga vad du tycker och rätt att bli lyssnad på. Du har rätt att få gå i skolan och att planera din fritid. Du har rätt att bli vänligt bemött. Ingen får göra dig illa, inte heller dina föräldrar eller släktingar. Ingen får fysiskt röra dig på ett sätt som du inte tycker om, ingen får kränka, hota eller pressa dig. Du har rätt att vara dig själv.

Dina rättigheter

Alla barn har rätt att utvecklas och växa upp under bra förhållanden. Det står i FN:s konvention om barnens rättigheter. Dessa rättigheter är lagstiftade i Sverige. Det betyder att du som är under 18 år har mänskliga rättigheter och friheter som inte får kränkas. Det spelar ingen roll vilket kön du har, vilken kulturell eller nationell tillhörighet du har, vilken sexuell identifikation du har eller livsåskådning eller vilket språk du talar. Du har fortfarande samma rättigheter, det gäller alla barn i Sverige.

Vem kan hjälpa dig?

Om du känner att det finns saker som är svåra är det bra att berätta för en vuxen. Det kan till exempel handla om att du blir mobbad, slagen eller utsatt för någon form av påtryckningar eller kränkning.

Det finns många vuxna personer som man kan prata med i samhället. Exempelvis din lärare, mentor, skolkurator eller skolsjuksköterska. Ungdomar kan även vända sig till ungdomsmottagningen, hälsocentralen eller socialtjänsten. I din vardag kan det även finnas fritidsledare, idrottstränare eller en kamrats föräldrar som kan vara ett stöd för dig.

Till Familjeenheten är du välkommen med dina frågor och funderingar. Vi kan hjälpa dig och din familj att prata med och lyssna till varandra, även kring sådant som kan kännas svårt att själv ta upp med sina föräldrar.

Sidan senast granskad den 28 mars 2023
Innehållsansvarig: Martin Ek

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen, Familjeenheten
Postadress:
Box 22, 593 21 Västervik
Besöksadress:
Esplanaden 18A, Västervik
Samordnare
Linda Andersson
0490-25 51 26
Fältare
Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49 / 070-253 86 75
Fältare
Fatos Durmishi
0490-25 51 48 / 070-253 82 75
Samordnare för gruppverksamhet
0490-25 51 46
Enhetschef
Martin Ek
0490-25 51 27