Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Föräldraskapsbekräftelse

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste föräldraskapet bekräftas i en formell handling.

Alla som är över 18 år och folkbokförda i Sverige kan bekräfta föräldraskapet digitalt via Skatteverket. Detta måste ske inom 14 dagar efter barnets födelse. Först när ni gjort bekräftelsen får barnet viktiga rättigheter, som t.ex. arvsrätt och barnpension.

Om föräldraskapet inte är fastställt inom 14 dagar efter barnets födelse skickar Skatteverket ett meddelande om detta till Familjerätten, som då öppnar en utredning och kontaktar modern för ett möte. Finns det oklarheter kring vem som är fadern är socialnämnden skyldig att utreda detta så långt det är möjligt för att fastställa vilka barnets biologiska föräldrar är.

När ni fastställer föräldraskapet kan ni samtidigt anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare.

Sidan senast granskad den 4 mars 2024