Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Misstanke om barn som far illa

Myndighetsenheten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Myndighetsenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Hospitalsgatan 12,Västervik

Telefon

Mottagningstider för konsultation, ansökan och anmälan
helgfri måndag-fredag 8.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00

0490-25 50 52

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Enhetschef

Tove Ferngren
0490-25 52 59
tove.ferngren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Ledset barn

Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till myndighetsenheten inom socialtjänsten. För dig som arbetar med barn och ungdomar finns det inget alternativ - du är skyldig att göra en anmälan.

Anmälningsskyldighet

I socialtjänstlagen 14 kap 1 § fastslås att alla som genom sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar skall anmäla till socialtjänsten om de får vetskap eller misstanke om att ett barn eller en ungdom på något sätt far illa. Vidare står det att om du som privatperson får vetskap om detsamma bör du anmäla detta till socialtjänsten.

Du kan kontakta oss om du vill fråga om råd eller göra en anmälan. Som privatperson kan du vara anonym, men då ska du inte tala om ditt namn. Vet vi ditt namn kan vi bara i undantagsfall hålla det hemligt. Vid en anmälan behöver du inte ha konstaterat att barnet far illa, det räcker med att du har en misstanke om att det kan vara så.

Bedömning, utredning och stöd

Vid en anmälan om barn som far illa gör vi alltid en bedömning om vi ska inleda utredning eller inte. Vid behov utreds barnets eller ungdomens situation. Hur en utredning ska genomföras anges i socialtjänstlagen. Ofta utförs utredningen genom samtal med familjemedlemmarna och genom att uppgifter hämtas in från exempelvis skola, hälsovård eller annan instans som familjen har kontakt med. Utredningen kan leda fram till att barnet och/eller familjen erbjuds stöd. Ibland avslutas utredningen utan att barnet eller familjen får stöd. Detta kan bero på att det visat sig att det inte fanns någon verklig oro, situationen kan ha ordnat upp sig under tiden utredningen pågått eller så vill familjen inte ha något stöd. Det är bara när barnets hälsa och utveckling riskerar att skadas allvarligt som föräldrar kan tvingas ta emot stöd för sitt barn. I dessa fall bestämmer Förvaltningsrätten.

Kan jag som anmälare få veta vad som händer?

En återkoppling kan ske till anmälaren om det finns ett medgivande från den berörda familjen.

Kontakta oss

Du kan nå oss dagtid helgfri måndag – fredag mellan 08.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00,     för rådfrågning och anmälan på telefon: 0490-25 50 52.

Sidan senast granskad den 18 augusti 2021
Innehållsansvarig: Tove Ferngren

Myndighetsenheten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Myndighetsenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Hospitalsgatan 12,Västervik

Telefon

Mottagningstider för konsultation, ansökan och anmälan
helgfri måndag-fredag 8.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00

0490-25 50 52

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Enhetschef

Tove Ferngren
0490-25 52 59
tove.ferngren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun