Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Barn som sitter vid bord med ryggen mot.

Misstanke om barn som far illa

Om du är orolig för att ett barn kan fara illa bör du anmäla det till socialtjänsten.

Skydda barnet och ge stöd i föräldraskapet

Barn kan fara illa av olika orsaker och befinna sig i oroande situationer och sammanhang vilket är skäl för oro och en anmälan till socialtjänsten. Då måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge stöd i föräldraskapet. Barn kan även befinna sig i situationer och sammanhang som är direkt skadliga och då kan socialtjänsten behöva ingripa med omedelbart skydd för barnet.

Anmäl oro via socialtjänstens mottagning för barn och unga 

Du når oss dagtid för rådfrågning och anmälan på telefon eller e-tjänst följande tider:

Helgfri måndag–fredag klockan 07.30-16.00
Trettondagsafton, valborgsmässoafton och dag före alla helgons dag klockan 07.30-14.00 

Länk till e-tjänst för privatpersoner att anmäla oro för barn

Länk till e-tjänst för dig inom myndighet att anmäla oro för barn

Länk till e-tjänst för för dig som är anställd i Västerviks kommun och har anmälningsplikt 

Om det är akut eller brådskande

Om situationen är akut och det är fara för barnets liv, ska du omedelbart ringa larmnummer 112.

Om du har en akut oro för ett barn utanför kontorstid kontakta sydostjouren på telefonnummer 020-45 39 00

Länk till Sydostjouren

För dig som arbetar med barn

Du som jobbar med eller kommer i kontakt med barn i ditt yrke kan ha en skyldighet att anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Det räcker med att du misstänker att barnet far illa, för att du ska anmäla.

Du får inte vara anonym om du anmäler i din yrkesroll. Du kan alltid ringa och rådgöra med socialtjänsten innan du anmäler.

Länk till e-tjänst för privatpersoner att anmäla oro för barn

Länk till e-tjänst för dig inom myndighet att anmäla oro för barn

Länk till e-tjänst för för dig som är anställd i Västerviks kommun och har anmälningsplikt 

Läs mer på Socialstyrelsen.se om orosanmälan och anmälningsskyldighet

För dig som privatperson

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialtjänstens mottagning för barn och unga tfn: 010-355 50 52. Du kan vara anonym, och du behöver inte berätta vem barnet är.

Orosanmälan via e-tjänst hanteras under kontorstid

När du gör en orosanmälan via e-tjänsten kommer den in till socialtjänstens mottagning för barn och unga. Om du gör en orosanmälan utanför kontorstid kommer vi att handlägga den nästkommande helgfria arbetsdag.

E-tjänsten bevakas följande tider:
Helgfri måndag–fredag klockan 07.30-16.00
Trettondagsafton, valborgsmässoafton och dag före alla helgons dag klockan 07.30-14.00 

Om situationen är akut och det är fara för barnets liv, ska du omedelbart ringa larmnummer 112.

Vid brådskande oro utanför kontorstid

Sydostjouren är en gemensam socialjour för Västervik, Borgholm, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Karlskrona, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Sydostjouren ansvarar för socialtjänstens uppdrag i de samverkande kommunerna, rörande akut hjälp exempelvis när barn far illa, när någon har ett behov av omedelbar hjälp för sitt missbruk eller någon på grund av våld i nära relation har behov av direkt skydd/stöd.

Sydostjouren har inte möjlighet att ta emot och hantera annat än mycket brådskande ärenden. För alla övriga ärenden får du kontakta socialförvaltningen i din kommun vid deras öppettider.

Om du har en akut oro utanför kontorstid kontakta sydostjouren på telefonnummer 020-45 39 00

Länk till Sydostjouren

Sidan senast granskad den 17 maj 2024