Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förskola och skola

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Utvärdering - en uppföljande utvärdering av kostnadsreduceringarna i samband med budget 2013

Det har gjorts en utvärdering av besparingar som genomfördes i organisationen för förskola och skola, i samband med budget 2013. Utvärderingen gjordes våren 2014 och redovisades för barn- och utbildningsnämndens i april 2014.

Bakgrunden är de besparingar som gjordes under år 2013. De gjordes i flera delar av organisationen, bland annat i förskolor och skolor. Fokus har varit att se vad besparingarna har lett till på kort sikt. Det har också handlat om att utifrån forskning beskriva vad som skulle kunna hända på längre sikt.

Resultatet visar att delar som har betydelse för kvalitet i förskolan och resultat i skola har påverkats av de besparingar som gjordes. Både på kortare och längre sikt. Det har också visat sig att det varit viktigt att bli lyssnad på för personal och föräldrar.

Utvärderingen har funnits med i planeringen för budget 2015. Den används också i det fortsatta arbetet med att förbättra kvaliteten i förskola och skola.
En uppföljande utvärdering av kostnadsreducering i samband med budget 2013 (pdf, 1 MB)

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare och annan pedagogisk verksamhet.

Plan för systematiskt kvalitetsarbete (pdf, 641 kB)

Verksamhetsberättelse 2014-2015 (pdf, 980 kb)

Verksamhetsplan 2016 (pdf, 403 kB)

Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning läsåret 2013 - 2014 (pdf, 823 kB)

Kortversion barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning läsåret 2013 - 2014 (pdf 163 kB)

Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2013 (pdf, 722 kB)

Verksamhetsrapport samverkan, inflytande och delaktighet (pdf, 272 kB)

Skolinspektionens kommunbeslut efter tillsyn i Västerviks kommun

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsyn.

För Västerviks kommun har inspektion genomförts under andra halvan av 2013 och början av 2014.

Beslut efter tillsyn i Västerviks kommun(pdf, 3 MB)

Beslut för förskola i Västerviks kommun (pdf, 2 MB)

Beslut för fritidshem i Västerviks kommun (pdf, 3 MB)

Beslut för vuxenutbildning i Västerviks kommun (pdf, 821 kB)

Övriga enskilda enheters beslut finns att läsa på Skolinspektionens sida.

Sidan senast granskad den 6 november 2017
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.