Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Äldre

För att kunna förbättra oss behöver vi veta hur du upplever oss.

Vem omfattas av värdegrunden?

Du som är 65 år eller äldre och har hemtjänst, dagverksamhet eller särskilt boende.

Värdegrunden

Du ska i mötet med personal känna att du får din vardag som du själv önskar. Du ska känna dig trygg, bli bra bemött och själv bestämma hur och av vem du vill ha din hjälp.

Lämna dina synpunkter

Om vi ändå skulle misslyckas med att följa någon av garantierna önskar vi att du meddelar detta så att bristen kan rättas till.

Öppna jämförelser/Äldreguiden

Vi lämnar in uppgifter till socialstyrelsen. Resultat presenteras i äldreguiden och där är det möjligt att jämföra kvalitetsområden inom hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och korttidsboende inom och mellan kommuner.

Sidan senast granskad den 6 november 2023