Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

För att kunna förbättra oss behöver vi veta hur du upplever oss.

Vem omfattas av värdegrunden?

Du som är 65 år eller äldre och har hemtjänst, dagverksamhet eller särskilt boende.

Värdegrunden

Du ska i mötet med personal känna att du får din vardag som du själv önskar. Du ska känna dig trygg, bli bra bemött och själv bestämma hur och av vem du vill ha din hjälp.

Lämna dina synpunkter

Om vi ändå skulle misslyckas med att följa någon av garantierna önskar vi att du meddelar detta så att bristen kan rättas till.

Öppna jämförelser/Äldreguiden

Vi lämnar in uppgifter till socialstyrelsen. Resultat presenteras i äldreguiden och där är det möjligt att jämföra kvalitetsområden inom hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och korttidsboende inom och mellan kommuner.

Sidan senast granskad den 22 juni 2022
Innehållsansvarig: Louise Sangrud