Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skolpsykolog

Bild på Hajdi MocheI sitt jobb som skolpsykolog gör Hajdi Moche stor skillnad för barn och vuxna varje dag. Tillsammans med bland annat specialpedagoger, IKT-pedagoger, logoped och socionom  från den centrala barn- och elevhälsan finns hon som stöd för elever och personal på kommunens alla skolor och förskolor. Ett superspännande jobb, enligt Hajdi. 

- Jag jobbar med världens bästa team. Tillsammans jobbar vi med att hitta lösningar som kan skapa trygghet och utveckla lärandet för elever, personal och föräldrar, berättar Hajdi. 

Västerviks kommun skolpsykologer jobbar för att eleverna ska må bra, trivas i skolan och nå målen.

- Vi jobbar för att barn och unga ska lära och utvecklas så bra som möjligt. Det gör vi genom att främst jobba med handledning, konsultation, utredningar och fortbildning. Vi träffar rektorer, pedagoger, elevassistenter och föräldrar för att tillsammans hitta lösningar som kan skapa trygghet och utveckla hälsan och  lärandet för eleverna, berättar Hajdi.

Hajdi började som skolpsykolog på den centrala barn- och elevhälsan i kommunen direkt efter sin psykologexamen 2016. Under sitt första år gjorde hon sin praktiska tjänstgöring som psykolog, PTP, under handledning av en legitimerad psykologkollega.

- Jag kan inte tänka mig ha fått en bättre första arbetsplats än här. En bra handledare var superviktigt under min PTP. Jag kände ett stort stöd och trygghet i mina kollegor och min chef. Det är ett stimulerande jobb där jag lär mig mycket och alltid känner ett starkt stöd i ryggen av övriga. Det är viktigt för mig. 

Kommunens skolpsykologer jobbar i tvärprofessionella elevhälsoteam på skolorna där rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog ingår. 

- Det bästa med mitt jobb är att jag får träffa både barn, unga och vuxna och jobba för att de ska ha en så bra skolgång som möjligt. Vi skolpsykologer jobbar mycket med att lyfta det som fungerar bra för elever och klasser och även förebygga sånt som kan bli ett hinder för dom. Tillsammans med teamet hittar vi vägar för att de ska må så bra som möjligt, känna sig trygga och kunna utvecklas i sitt lärande. 

Förutom att Hajdi trivs med sitt yrkesval vill hon lyfta hur viktig arbetsmiljön är för att trivas på jobbet. 

- Jag tror en faktor till att jag trivs så bra är att vi har ett tryggt och sammansvetsat team. Vi har högt i tak, ett bra samarbete och vi skrattar ofta. Ett gott tecken på att vi trivs, säger Hajdi.

Är du också intresserad av att jobba som skolpsykolog?

Sök våra lediga tjänster här!

Sidan senast granskad den 19 december 2018