Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Planarkitekt

Intresset för arkitektur och form har nog alltid funnits i Fanny Hansson, men det var efter en praktikplats i nian som hon bestämde sig för att satsa på att bli planarkitekt. Nu jobbar hon på kommunens samhällsbyggnadsenhet med att utveckla stad och landsbygd i Västerviks kommun.

Fanny hade egentligen siktet inställt på en mer klassisk inriktning inom arkitektur som husarkitekt, men en vecka som praktikant på kommunens planavdelning gjorde att hon ändrade sig.

- Det här med detaljplaner och översiktsplanering var en helt ny värld inom arkitektur och samhällsplanering för mig. Jag hade ingen koll på det tidigare men jag fastnade verkligen för det. Tänk att få vara med och förverkliga folks drömmar genom utvecklingen av vår fysiska miljö, säger Fanny.

Läst fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola

Fanny flyttade från Gamleby efter studenten för att läsa en kandidatutbildning i fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola.

- Efter kandidaten läste jag en master i stadsplanering för att bredda mina kunskaper ytterligare inför arbetslivet. Eftersom fysisk planering är ett brett och komplext arbetsområde var mastern ett sätt att hitta min nisch av yrket att fördjupa mig inom.

Utbildningen på Blekinge tekniska högskola är särskilt inriktad mot fysisk planering, men det finns även andra utbildningar inom samhällsplanering i exempelvis Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå där man kan studera för att bli planarkitekt.

Utvecklar den fysiska miljön

Jobbet som planarkitekt handlar mycket om just den fysiska miljön. Vart ska det byggas bostäder i framtiden? Vilka platser har vi som kan vara lämpliga för industrier och företag att etablera sig på? Vilka miljö- och kulturarv ska vi bevara?

Det är Fanny och hennes kollegor som undersöker, utreder och förbereder hur olika områden kan användas och bebyggas innan bygglovshandläggarna tar vid och går in mer på detaljnivå när de sedan beslutar om bygglov.

Just nu arbetar Fanny med en detaljplan för särskilt boende och hälsocentral i Gamleby i samband med Västerviksvägens nya utformning. Gatan ska byggas om till stadsgata med ny gång- och cykelväg, nya hållplatslägen och mer grönska. En ny parkmiljö framför Åby herrgård planeras också inom projektet.

- Det är ett lite extra roligt projekt för mig eftersom jag är uppvuxen i Gamleby. Det är något speciellt med att få möjligheten att bidra till något positivt för sin hemort.

Ett blandat gäng med olika bakgrunder

Efter examen återvände Fanny till Västervik och började en anställning som planarkitekt på kommunen.

- Hur jag trivs på jobbet? Jättebra, svarar Fanny stolt. Vi är ett blandat gäng med olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv. Eftersom vi ofta jobbar i projekt som involverar andra verksamheter så blir vi ett sammansvetsat gäng som drar nytta av att vi har olika bakgrunder och åldrar. Det gillar jag.

 

Sidan senast granskad den 22 november 2019