Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

För dig som är arbetsgivare

Vi söker fler praktikplatser

Kan du tänka dig att ta emot en praktikant i din organisation? Vi behöver fler praktikplatser på olika arbetsplatser i kommunen.

Praktik kan handla både om feriepraktik för ungdomar och om praktikplatser för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi erbjuder vi en kostnadsfri handledarkurs för arbetsgivare som tar emot praktikanter. Kursen är en halvdag på Campus Västervik och anordnas av Praktikservice. Handledaren är en viktig resurs och det sociala och arbetsledande stödet är nyckeln till en lyckad praktik. Kontakta oss gärna för mer information.

Många vinster

Det finns flera vinster för dig som företagare att samverka med oss. Förutom att du gör en viktig samhällsinsats får du också:

  • Ny erfarenhet och kompetens till ditt företag
  • Möjlighet att marknadsföra ditt företag och bransch
  • Lära känna en ny person som kan vara en framtida medarbetare
  • Handledarstöd på plats och kontinuerlig uppföljning
  • Handledarutbildning
  • Regional samverkan och utbyte av goda exempel med samverkande kommuner

Vi är noga med att du som arbetsgivare ska känna att det finns ett tydligt mål och syfte med varför en person ska komma till din verksamhet. Vi finns tillgängliga för dig genom hela processen. Kontinuerlig uppföljning och dialog är viktigt i vårt samarbete.

Kan du erbjuda en praktikplats?

Kan du erbjuda en plats i din verksamhet eller vill du veta mer? Vänligen mejla dina uppgifter till praktikservice@vastervik.se så hör vi av oss!

Film om att ta emot praktikanter
Sidan senast granskad den 5 mars 2024