Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Undersköterska

Jessika Gustavsson går till jobbet med glädje och brinner för det personliga mötet. Hon är stolt över att jobba som undersköterska på korttidsboendet Annagården. Där tar hon emot och ger vård till patienter som av olika anledningar inte kan bo hemma för tillfället.

På Annagården bor patienter under en begränsad tid. Det kan vara efter en sjukhusvistelse, som stöd för att kunna bo kvar hemma, avlastning för närstående, i väntan på en mer permanent plats på något annat boende eller i livets slutskede.

- Jag brukar säga att det kan vara en vänd- eller väntplats här hos oss. Antingen så väntar man på att bli frisk och stark så att man kan komma hem och klara sig själv eller så är man här och vänder för att flytta till ett mer permanent boende, förklarar Jessika.

Mer renodlade undersköterskeuppgifter

Hon har jobbat på Annagården i drygt två år som undersköterska. Hennes karriär började när hon som ung började jobba i restaurangen på ett äldreboende. Det ena ledde till det andra och efter ett tag började hon jobba i hemtjänsten där hon blev kvar i många år. Men för två år sedan kände hon att det var dags att prova något nytt. På Annagården får hon jobba mer renodlade undersköterskeuppgifter.

- Jag hanterar mediciner, lägger om sår, tar vissa prover, hjälper patienterna med rehabilitering som till exempel gångträning, säger Jessika. Den sociala biten är också en stor del, vi läser tidningen, tar en kopp kaffe ihop eller stöttar på det sätt som patienten önskar och behöver.

Insatserna samordnas i teamet utifrån patientens mål och behov för att ge bästa möjliga vård och omsorg.

Positivt bemötande och stort hjärta

När vi frågar Jessikas kollegor och patienter om vad som kännetecknar henne så svarar alla samma sak – hennes positiva bemötande och stora hjärta. Ett bra bemötande handlar om mer än trivsel. Det handlar också om kvalitet och att bygga förtroende och tillit i mötet mellan patienten och vårdpersonalen.

- Det är den här goa känslan som jag tycker är så viktig. Att både förmedla den till patienterna men också att jag känner den själv när jag går hem efter en arbetsdag. Just att känna att idag har jag gjort något gott, säger Jessika.

Ett jättetrevligt jobb

Jessika känner glädje när hon går till jobbet. Mycket tack vare hennes fantastiska kollegor och den stämning de har ihop på jobbet, men också såklart tack vare själva jobbet i sig.

- Visst finns det saker som behöver utvecklas och där vi har en del att jobba på som till exempel högre löner och bättre arbetsmiljö. Men i det stora hela tycker jag det är ett jättetrevligt jobb.

Är du också intresserad av att jobba med vård och omsorg?

Sök våra lediga tjänster här!

Sidan senast granskad den 29 november 2019