Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Uppdaterad 17 april, 13:22

Läs allt om den strejk som kan starta torsdag 18 april klockan 07:00 här

Aktuella arbetsmarknadsprojekt

SIA - Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet

Kalmar län beviljades 24 miljoner i ESF-bidrag inom området ”Insatser till arbetslösa i Småland/öarna” till projektet SIA (Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet). Målgrupperna för projektet är personer som befinner sig i ett utanförskap eller som riskerar att hamna i utanförskap. 

Genom tidigare arbetsmarknadsprojekt Samverkan leder till arbete och Fortsatt samverkan leder till arbete finns en väl upparbetad bas sett till att driva projekt tillsammans. SIA använder erfarenheterna och den stärkta samverkan som de tidigare projekten byggt upp. I det här projektet ska aktörerna lokalt arbeta fram en stärkt samverkan med skolan, socialtjänsten och den idéburna sektorn.

- Lokalt kommer vi i första hand att arbeta med att förstärka det kommunala aktivitetsansvaret KAA på Västerviks gymnasium samt att stärka samverkan mellan skola och arbetsmarknad. Sedan ett antal år tillbaka går utvecklingen tyvärr åt fel håll och avhoppsstatistiken hos ungdomar som hoppar av gymnasiet ökar. Via projektet kan vi nu göra något riktigt bra åt det, säger Lotta Bäckström Svensson, projektledare på Västerviks kommuns arbetsmarknadsenhet. Hon fortsätter:
- I dagsläget är det två coacher inom det kommunala aktivitetsansvaret som bland annat arbetar med att fånga upp de elever som inte går någon gymnasieutbildning under gymnasieåldern och vi har nu möjlighet att förstärka det arbetet med ytterligare medarbetare.

- Syftet är att en av coacherna redan från grundskolan ska kunna arbeta med hur vi ska kunna förebygga avhopp från gymnasieskolan och vi kommer också att få bättre möjligheter att ha kontroll på övergångarna från högstadieåldern och upp till gymnasiet, säger Lotta Bäckström Svensson och hon avslutar:
- Vi ser även att vi kan jobba brett via arbetsmarknadshandläggare med andra målgrupper som språksvaga, de som står längst ifrån arbetsmarknaden samt funktionsnedsatta. Det arbetet kan ske via grupper, individuell coachning och empowerment, praktik i olika former, friskvård, jobbsök, validering och som sökandelots.

Projektet fungerar som en länsövergripande struktur för att driva utvecklingen av arbetsmarknadsarbetet i länets kommuner. Kommunförbundet Kalmar län är projektägare, medverkande är elva av länets tolv kommuner samt Försäkringskassan, Rädda Barnen region syd, Fryshuset Småland/öarna, Region Kalmar län, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen. Arbetet är i gång och pågår fram till januari 2026.

Mer information om projektet

Sidan senast granskad den 12 juni 2023