Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen visar långsiktigt planerade upphandlingar för det kommande året. Den visar företrädesvis så kallade ramavtal. 

Planen visar de upphandlingar som planeras starta under året och anger vilket kvartal som  upphandlingen planeras  att annonseras. 

En planerad upphandling kan av olika skäl ändras, skjutas upp eller inte bli av. Planen kommer därför att uppdateras vid behov, dock minst en gång per halvår.

Vi rekommenderar att du som potentiell anbudsgivare aktivt bevakar vilka upphandlingar som annonseras ut. På vår sida om pågående upphandlingar hittar ni samtliga upphandlingar som just nu annonseras, bland annat entreprenadupphandlingar samt även andra upphandlingar som tillkommit.
Pågående upphandlingar (Länk till annan webbplats)

Planerar du att lämna anbud och behöver veta mer om upphandlingen rekommenderar vi att du beställer Tendsign Anbud. Då kan du också söka bland annonserade upphandlingar och hämta upphandlingsdokument.

Läs mer om Tendsign Anbud här.

Upphandlingsplan 2024

Namn

Kort beskrivning

Upphandlande myndigheter

Preliminär annonsering

Fullservice skadedjur Ramavtal samt tjänst av skadedjursbekämpning Västerviks Bostads AB Kvartal 1 2024
Korttidshyra buss och bussresor Ramavtal korttidshyra av buss i olika storlek för resor inom Västerviks kommun, Sverige och utomlands. Västerviks kommun Kvartal 1 2024
Korttidshyra personbilar och minibussar Ramavtal för korttidshyra personbilar och minibussar. Vimmerby kommun, Vimmerby Energi & Miljö AB Kvartal 1 2024
Skogsförvaltning Uppdraget omfattar skogsförvaltning av Vimmerby kommuns hela skogs- och naturmarksinnehav. Vimmerby kommun Kvartal 1 2024
Nätbatteri BESS Södra Näs Upphandling och genomförande av en eller flera entreprenader, gällande byggnation av ett nätbatteri. Omfattar både komponenter och entreprenader. Vimmerby Energi och Miljö AB Kvartal 1 2024
Fiberentreprenader i Vimmerby Ramavtal grävning och förläggning av fiber Vimmerby kommun Vimmerby Fibernät AB Kvartal 1 2024
Tvättad potatis Leverans tvättad potatis till Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. Hultsfreds, Högsbys, Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerbys och Västerviks kommun Kvartal 1 2024
Fläskkött Leverans av fläskfärs till Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik Hultsfreds, Högsbys, Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerbys och Västerviks kommun Kvartal 1 2024
Färska jordgubbar och hallon Leverans av färska jordgubbar och hallon till Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. Hultsfreds, Högsbys, Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerbys och Västerviks kommun Kvartal 1 2024
Nötkött Leverans av nötfärs till Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik Hultsfreds, Högsbys, Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerbys och Västerviks kommun Kvartal 1 2024
Konsult broinspektör och broprojektör Avser inspektion samt framtagande av kompletta förfrågningsunderlag för reparationer och nyproduktioner av konstbyggnader. Hultsfreds kommun Kvartal 1 2024
Bokningssystem och elektroniska körjournaler Ramavtal för ett bokningssystem som kan hantera bokning och administration av fordon, smarta nyckelskåp samt elektroniska körjournaler. Hultsfreds kommun Kvartal 1 2024
Städning räddningstjänsten Räddningstjänsten upphandlar städ av räddningstjänstens lokaler i Västervik, Ankarsrum, Hjorted, Gamleby, Överum och Loftahammar. Leverantören ska också utföra kringtjänster enligt detta förfrågningsunderlag. Västerviks kommun Kvartal 1 2024
Plankonsulter Upphandlingen avser att genom ramavtalet täcka in behovet av konsulttjänster som avser samhällsplanering och projektering. Hultsfreds, Högsbys, Oskarshamns, Vimmerbys och Västerviks kommun. Kvartal 1 2024
Pensionskonsulttjänster Rådgivningstjänster till Kommunens pensionsåtagande gentemot dess nuvarande och tidigare anställda. Högsby kommun Kvartal 1 2024
Personlarm Individ och familjeomsorgen Personlarm Hultsfreds kommun Kvartal 1 2024
Banktjänster Avtalet avser finansiella tjänster för Vimmerby kommun och de kommunala bolagen. Vimmerby kommun Kvartal 1 2024
Elrullstolar  - Länsgemensam Upphandling av elrullstolar för 12 kommuner i Kalmar län. KHS/Västerviks kommun Kvartal 1 2024
Parkeringsövervakning. Avtalet avser parkeringsövervakning för Vimmerby kommun. Vimmerby kommun Kvartal 1 2024
Presentkort som hedersgåva Upphandling av hedersgåva i form av presentkort för att kunna erbjuda medarbetarna ett brett utbud av gåvor. Västerviks kommun Kvartal 1 2024
Gånghjälpmedel Upphandling av gånghjälpmedel till Kalmar läns 12 kommuner KHS/Västerviks kommun Kvartal 1 2024
Sotning och Brandskyddskontroll Avtal på sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i Vimmerby kommun. Sotning och brandskyddskontroll är en tjänstekoncession. Vimmerby kommun Kvartal 1 2024
Skolskjuts för elever med växelvis boende Ramavtalet avser skolskjuts för elever med växelvis boende. Oskarshamns kommun Kvartal 1 2024
Inköp och transport av dagligvaror Avtalet avser transport av dagligvaror för område 1,2,4,6 och 7. Oskarshamns kommun Kvartal 1 2024
Webbaserat rekryterings- och annonsstöd Avtal för webbaserat rekryterings- och annonsstöd Västerviks kommun Kvartal 1 2024
Fönsterputsning Kommunerna upphandlar fönsterputs av kommunernas verksamhetsfastigheter. Oskarshamns kommun Kvartal 1 2024
Brandskyddskontroll Avtal om brandskyddskontroll i Västervik kommun. Brandskyddskontroll är en tjänstekoncession. Västerviks kommun Kvartal 1 2024
Hisservice Oskarshamns kommun Ramavtal hisservice Oskarshamns kommun och Smålandshamnar AB Kvartal 1 2024
Larmarbeten i Oskarshamns kommuns lokaler Ramavtal Larmarbeten (Inbrottslarm och passagesystem). Oskarshamns kommun, Oskarshamns Utvecklings AB och Smålandshamnar AB Kvartal 1 2024
Markkonsult Ramavtal teknikkonsulttjänster Västerviks Bostads AB Kvartal 1 2024
Undertak Ramavtal undertak - material och tjänst Västerviks Bostads AB Kvartal 1 2024
Plåtarbeten  Upphandling av ramavtal för plåtarbeten. Aktiebolaget Hultsfreds Bostäder Kvartal 1 2024
Taktäckning Upphandling av ramavtal för taktäckning.  Oskarshamns kommun och Smålandshamnar AB Kvartal 1 2024
Sotning i Västervik Sotning (rengöring) på uppdrag av Västerviks kommun Västerviks kommun Kvartal 1 2024
Vinterväghållningstjänster i Hultsfreds och Högsby kommuner Vinterväghållningstjänster Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) och HKIAB Kvartal 1 2024
Livsmedel Upphandlingen omfattar upphandling av huvudgrossist till Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik Hultsfreds, Högsbys, Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerbys och Västerviks kommun Kvartal 1 2024
Vatten och avlopp Totebo Entreprenadupphandling där uppdraget innebär förnyelsearbete av vatten, spillvatten och dagvatten längs Furubergsvägen i Totebo. Västerviks Miljö och Energi AB Kvartal 1 2024
Kemikalier till vattenrening  Avser kemikalier för vattenbehandling på vattenverk och avloppsreningsverk. Vimmerby Energi och Miljö AB Kvartal 1 2024
Saneringstjänster. Saneringsstädning av Mönsterås Bostäder AB:s fastigheter vid t.ex. brand och vattenskada. Mönsterås Bostäder AB Kvartal 1 2024
Städtjänster. Kontorsstädning och städning vid lägenhetsrenovering samt avflyttning i Mönsterås Bostäder AB:s fastigheter.  Mönsterås Bostäder AB Kvartal 1 2024
Ramavtal bygg ventilation. Ramavtal inom kategori ventilationsarbeten för fastighetsservice-, reparations-, underhålls- samt ändrings- och ombyggnadsarbeten. Hultsfreds kommun Kvartal 1 2024
Välfärdsteknik SÄBO Upphandling av Välfärdsteknik där syftet är att tillgodose Beställarens behov av trygghetslarmsystem, sensorer och andra funktioner i särskilda boenden. Mönsterås kommun Kvartal 2 2024
VVS-konsult Ramavtal teknikkonsulttjänster Västerviks Bostads AB Kvartal 2 2024
Lyftar, lyftselar och överflyttningsplattformar - länsgemensam Upphandling av stationära och mobila lyftar, lyftselar och överflyttningsplattformar till Kalmar läns kommuner KHS/Västerviks kommun Kvartal 2 2024
Upphandling av hantering av farligt avfall Insamling av hushållens farliga avfall från kommunens 4 återvinningscentraler samt från Målserums avfallsanläggning. Västervik Miljö & Energi AB Kvartal 2, 2024
Transporttjänster Ramavtal kran samt containrar Västerviks Bostads AB och Västerviks Miljö och Energi AB Kvartal 2 2024
Posthantering Hämtning, sortering, utkörning och avlämning av post och paket samt interntransport av post och paket i Västerviks tätort. Västerviks kommun Kvartal 2 2024
Avyttring av fordon Ramavtal för Västerviks kommun som avser avyttring av fordon, så som personbilar och lätta lastbilar. Västerviks kommun Kvartal 2 2024
El arbeten Upphandling av ramavtal för el arbeten. Aktiebolaget Hultsfreds Bostäder Kvartal 2 2024
Formar för matdistribution samt tillbehör Ramavtal avser formar samt tillbehör för matdistribution till Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommun. Hultsfreds, Högsbys, Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerbys och Västerviks kommun Kvartal 2 2024
Ramavtal av grävtjänster Inhyrning av maskiner med eller utan förare för drift- och underhållsarbeten Västervik Miljö & Energi AB Kvartal 2, 2024
Ventilationsarbeten Ventilationsarbeten och OVK i Mönsterås kommun och Mönsterås Bostäder. Mönsterås kommun, Mönsterås Bostäder AB Kvartal 2 2024
VS arbeten Upphandling av ramavtal för VS arbeten. Aktiebolaget Hultsfreds Bostäder Kvartal 2 2024
Cirkulationstvätt Avtal gällande av cirkulationstvätt av arbetskläder inom vården för Hultsfreds kommun. Hultsfreds kommun Kvartal 2 2024
Mattransporter Oskarshamn Avser transport av färdiglagad mat och livsmedelsvaror inom Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommun Kvartal 2 2024
Omhändertagande av avloppsslam Ramavtalet avser omhändertagande av avloppsslam. Vimmerby Energi & Miljö AB Kvartal 2 2024
Revision i Västerviks kommuns bolag Lagstadgad revision i kommunens bolag. Uppdraget avser även samverkan med bolagens lekmannarevisorer och kommunens revisorer. Västerviks kommun Kvartal 2 2024
Sakkunniga till de kommunala revisorerna i Västerviks kommun Upphandling av sakkunniga till kommunens revisorer respektive aktuella bolag vad gäller sakkunniga till lekmannarevisorerna. Västerviks kommun Kvartal 2 2024
Kuvert, visitkort, konferensblock mm med tryck Ramavtalet avser kuvert, visitkort, konferensblock mm med tryck för Västerviks kommun. Västerviks kommun Kvartal 2 2024
Ramavtal av slam och spolbilstjänster Upphandling av slamtömningar och eventuella spoltjänster. Västervik Miljö & Energi AB Kvartal 3, 2024
Mattransporter Avtal för transport av färdiglagad mat och livsmedel inom Vimmerby kommun. Vimmerby kommun Kvartal 3 2024
Glasmästeri Ramavtal glasarbeten - material och tjänst Västerviks Bostads AB Kvartal 3 2024
Trygghetslarm SÄBO Upphandling av digitala trygghetslarm där syftet är att tillgodose Beställarens behov av digitalt trygghetslarmsystem för särskilda boenden. Västerviks kommun Kvartal 3 2024
Elarbeten för Oskarshamns kommun och Smålandshamnar Oskarshamns kommun och Smålandshamnar AB  har för avsikt att teckna ramavtal på följande: Elarbeten samt kompletteringar inom lokala datanät. Oskarshamns kommun och Smålandshamnar AB Kvartal 3 2024
Golvarbeten för Oskarshamns kommun och Smålandshamnar Oskarshamns kommun och Smålandshamnar AB  har för avsikt att teckna ramavtal på följande: Golvarbeten Oskarshamns kommun och Smålandshamnar AB Kvartal 3 2024
Sprängsotning med gas Sprängsotning med gas för invändig rengöring av konvektionsytor på beställarens pannor och asksilos. Västervik Miljö & Energi AB Kvartal 3, 2024
Målningsarbeten för Hultsfreds Bostäder Måleriarbeten omfattas av all förekommande måleri- och tapetseringsarbeten såsom service, reparationer och installationer. Aktiebolaget Hultsfreds Bostäder Kvartal 3 2024
VA-kemikalier Upphandlingen avser kemikalier för vattenbehandling på vattenverk och avloppsreningsverk. Oskarshamns kommun Kvartal 3 2024
Alkoholhaltiga drycker - öl och cider Ramavtalet avser alkoholhaltiga drycker- öl och cider till Västervik Resort AB Västervik Resort AB Kvartal 3 2024
Behandling av avfall inklusive matavfall Behandling av avfall inklusive matavfall Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) och VEMAB Kvartal 3 2024
Avfallskärl m.m. Avfallskärl m.m. Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) och VEMAB Kvartal 3 2024
Omhändertagande av avloppsslam Omhändertagande av avloppsslam Oskarshamns kommun Kvartal 3 2024
Elarbeten Upphandlingen avser hantverkstjänst:
Elarbeten
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) och Hultsfreds Kommunala Industri AB Kvartal 3 2024
Entreprenadtjänster Entreprenadtjänster Vimmerby Energi & Miljö AB Kvartal 3 2024
Förmånscykel Kommunen upphandlar förmånscykel för tillsvidareanställda medarbetare. Oskarshamns kommun Kvartal 3 2024
El styr och reglering VA anläggningar ramavtal Upphandlingen avser hantverkstjänst:
EL/styr VA.
Hultsfreds kommun och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) Kvartal 3 2024
Viltkött Leverans av viltkött till Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. Hultsfreds, Högsbys, Mönsterås och Oskarshamns kommun Kvartal 4 2024
Taktäckningsarbeten papp Ramavtal tak - Material och tjänst Västerviks Bostads AB Kvartal 4 2024
Sevice av hissar Ramavtal hiss - Material och tjänst Västerviks Bostads AB Kvartal 4 2024
Målningsarbeten för Oskarshamns kommun och Smålandshamnar Oskarshamns kommun och Smålandshamnar AB  har för avsikt att teckna ramavtal på följande: Målningsarbeten Oskarshamns kommun och Smålandshamnar AB Kvartal 4 2024
VS arbeten Hultsfreds kommun mfl Ramavtal för VS-arbeten. Hultsfreds kommun och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) Kvartal 4 2024
Banktjänster Upphandling av banktjänster för Oskarshamns kommun, Byggebo AB, Smålandshamnar AB och Oskarshamns Utvecklings AB. Oskarshamns kommun Kvartal 4 2024
Ramavtal golvarbeten Ramavtal för golvarbeten.  Hultsfreds kommun och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) Kvartal 4 2024
Aktivrullstolar - Länsgemensam Upphandling av aktivrullstolar till Kalmar läns kommuner. KHS/Västerviks kommun Kvartal 4 2024
Cirkulationstvätt av arbetskläder Upphandling av cirkulationstvätt för arbetskläder inom vård och omsorg för Vimmerby kommun. Vimmerby kommun Kvartal 4 2024
Ramavtal Plåtarbeten för Hultsfreds kommun mfl Ramavtal för hantverkstjänsten plåtarbeten. Hultsfreds kommun och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) Kvartal 4 2024
Ramavtal på staket och stängselarbeten Upphandlingen avser ramavtal för staket och stängselarbeten. Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), Hultsfreds kommunala industri aktiebolag, Aktiebolaget Hultsfreds bostäder, Hultsfreds kommun och Högsby kommun Kvartal 4 2024
Sakkunniga till de kommunala revisorerna i Oskarshamns kommun Sakkunniga för granskning av styrelse och nämnder, samt som sakkunniga till lekmannarevisorerna för granskning av kommunens bolag och stiftelser. Oskarshamns kommun Kvartal 4 2024
Vinterväghållningstjänster Vinterväghållningstjänster Vimmerby kommun Kvartal 4 2024
Manuella rullstolar - Länsgemensam Upphandling av manuella rullstolar till Kalmar läns kommuner. KHS/Västerviks kommun Kvartal 4 2024
Spol- Slam- och Rörinspektionstjänster Spol- Slam- och Rörinspektionstjänster Vimmerby Energi & Miljö AB Kvartal 4 2024
Städning norra delen av Västerviks kommun Kommunen upphandlar städning för fastigheter i den norra kommundelen. Västerviks kommun Kvartal 4 2024
Skolskjuts för elever med växelvis boende mm Upphandlingen avser skolskjuts för elever med växelvis boende mm Västerviks kommun Kvartal 4 2024
    Västerviks kommun Kvartal 4 2024

 

Sidan senast granskad den 9 januari 2024