Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Att lämna anbud

I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns regler för hur en upphandling ska gå till. Kommunen anger sina krav och önskemål skriftligt i ett förfrågningsunderlag. Leverantören svarar med ett skriftligt anbud.

Kommunen använder sig av systemet TendSign för att annonsera upphandlingar. Här kan du som leverantör utan kostnad hämta ut förfrågningsunderlaget samt ställa frågor under anbudstiden.

När tiden för att lämna in anbud är slut utvärderas alla, som har kommit in i rätt tid och enligt de förutsättningar som angetts i förfrågningsunderlaget. Efter utvärderingen görs tilldelning där det meddelas vilken eller vilka leverantörer som kommunen kommer att teckna avtal med.

Om du ska lämna anbud, tänk på att:

  • Läsa igenom förfrågningsunderlaget noggrant.
  • Kontrollera att alla frågor är besvarade samt att alla ska-krav uppfylls.
  • Bedöm om du godkänner avtalsvillkoren.
  • Kontrollera att alla bilagor finns med.
  • Anbudet är underskrivit av behörig företrädare.
  • Se till att anbudet kommer in i rätt tid.

Läs mer om Tendsign Anbud här.

Sidan senast granskad den 9 november 2023