Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Medarbetare på Upphandlingsenheten

Här hittar du information om Upphandlingsenhets medarbetare, deras kontaktuppgifter samt ansvarsområde. Har du allmänna frågor om våra avtal eller om du behöver göra ett inköp eller en upphandling kontaktar du vår administratör eller skickar ett e-post till upphandlingsenheten@vastervik.se

Lars Thelin

Upphandlingschef
Kontakt: 010-355 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson

Upphandlingsadministratör
Kontakt: 010-355 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se

Oscar Forsberg

Inköps- och upphandlingssamordnare Västerviks kommun
Kontakt: 010-355 40 89, oscar.forsberg@vastervik.se

Samordnare för inköp och upphandlingar i Västerviks kommun. Support och kommunikation med kommunens förvaltningar kring upphandlingar, avtals- och leverantörsfrågor.

Fredrik Lindström

Upphandlare, Bariumansvarig och Systemadministratör TendSign
Kontakt: 010-355 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Specialistområden: Konsulter, teknik, larm, digitalisering och trygghetstjänster

Karin Enwall

Upphandlare och projektledare e-handel
Kontakt:010-355 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Specialistområden: E-handel, livsmedel, IT, hållbarhet och miljö

Carolina Rakenius

Upphandlare och jurist- och omvärldsbevakare
Kontakt: 010-355 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Specialistområden: Entreprenader, gata, park, renhållning, VA, värme och fastighet

Malin Edström

Upphandlare
Kontakt: 010-355 40 20, malin.edstrom@vastervik.se 

Alexandra Didriksson

Upphandlare
Kontakt: 010-355 40 21 alexandra.didriksson@vastervik.se 

Elin Arctaedius -Föräldraledig

Upphandlare
Kontakt: 010-355 40 46  elin.arctaedius@vastervik.se

Axel Wedin

Upphandlare
Kontakt: 010-355 40 47  axel.wedin@vastervik.se

Lisa Hakasalo Södergren - Föräldraledig

Upphandlare
Kontakt: 010-355 40 48 lisa.hakasalo-sodergren@vastervik.se

Christer Hammar

Upphandlare
Kontakt: 010-355 40 76 christer.hammar@vastervik.se 
Specialistområden: Varor, tjänster och entreprenader

Yvonne Gustavsson

Upphandlare och kommunikationsansvarig
Kontakt: 010-355 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se

Specialistområden: Tjänster, konsulter, kommunikation, IT, HR-tjänster, system, management och rådgivning

Agneta Sjöö

Upphandlare
Kontakt: 010-355 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se

Specialistområde: Varor, tjänster och entreprenader

Carina Ericsson

Upphandlare och systemadministratör TendSign
Kontakt: 010-355 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Specialistområden: Varor och tjänster inom service, hjälpmedel, sjukvård. Ansvarar även för länsöverskridande upphandlingar inom hälso- och sjukvård (KHS Kommunal hjälpmedelssamverkan)

Sidan senast granskad den 14 december 2023