Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vita Stenen

På våran förskola har vi även fritidsverksamhet, men det heter "annan pedagogisk verksamhet". Det innebär följande som finns att läsa på skolverket.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så den förbereder barnen för fortsatt lärande. i pedagogisk omsorg bedrivs inte undervisning och ställs inte heller krav på högskoleutbildad personal.

De skolbarn som behöver omsorg till frukost kommer till Vita Stenen och äter frukost, sen åker de skolskjuts till skolan i Överum. Efter skolan åker de tillbakatill Vita Stenen och är där till föräldrarna hämtar dem efter sin arbetsdag.

Fritidsbarnen får hjälp med läxor om de vill. Vi har ett samarbete med lärarna på Överumsskolan som kan innebära att eleverna kanske har att de ska läsa, och då finns vi pedagoger till hjälp för dem och hjälper eleverna.

Fritidsbarnen leker tillsammans med förskolebarnen eller så är fritidsbarnen tillsammans. Fritidsbarnen har tillgång till alla lokaler och allt material som finns på förskolan.

Det arbetar 3 pedagoger på Vita Stenen.

 

Nu har ljusbordet kommit upp på förskolan. Där lägger barnen olika mänster med magnetplattor.

I ateljén skapar vi spännande olika saker med färg och ofärdigt material

Sidan senast granskad den 20 februari 2023