Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Föräldrainflytande

Vi samverkar med er föräldrar på olika sätt och i olika forum. 

En gång/termin bjuder vi in till föräldramöte. Mötena kan se lite olika ut beroende på vad det finns för behov och vad som är aktuellt för stunden. Det kan t.ex vara informationsmöte, eller dialogmöte där ni föräldrar sitter i mindre grupper och diskuterar olika frågeställningar.

På Smufboet har vi inte enskilda utvecklingssamtal. Om föräldrarna vill ha ett enskilt samtal så går det också bra. Vi arbetar istället med gruppsamtal. Där samtalar vi bland annat om hur barnen fungerar i grupp. Vi pedagoger pratar inte om den enskilde individen.  

Sidan senast granskad den 20 februari 2023