Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kaminer och eldstäder

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Om du ska installera en ny eldstad eller braskamin ska du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden före installationen. Detta gäller även vid ändring som påverkar brandskyddet, som till exempel installation av braskassett i öppen spis.

Tillsammans med anmälan ska du lämna in en planritning som visar kaminens placering i byggnaden, samt fasadritning som visar skorstenens läge. 

Elda rätt och ta hand om din eldstad.

Tänk på att:

  • alltid elda med torr ved som lagrats torrt och luftigt i minst ett år. Fuktig ved och dålig förbränning ger mycket sot och tjära i skorstenen, vilket kan leda till soteld,
  • många eldstäder rymmer mer ved än vad skorstenen tål. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir för varmt i rökkanalen och på omgivande brännbart material. Då kan strålningsvärmen antända väggarna eller taket ovanför eldstaden,
  • alltid låta eldstaden vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen,
  • lägga askan i en plåthink med tätt lock. Det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn. Hinken ska sedan stå i några dagar innan du tömmer den. Kom ihåg att ställa den på ett underlag som inte kan börja brinna,
  • sota regelbundet, minst en gång per år.

I områden där husen ligger tätt kan eldning med fast bränsle som exempelvis ved orsaka problem. Bland annat kan det orsaka luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning. De allvarligaste hälsoriskerna är i det långa loppet cancer, luftrörsproblem och allergier.

Sidan senast granskad den 17 september 2018
Innehållsansvarig: Roger Landelius

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun