Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

80 procent av alla dödsbränder i Sverige sker i våra bostäder. Många av dessa dödsfall hade kunnat undvikas om en brandvarnare varit installerad. Sedan 1999 är det enligt Plan och Bygglagen krav på brandvarnare i alla nya bostäder.

Brandvarnaren är en billig livförsäkring som är väldigt enkel att installera.

Tips och råd:

Brandvarnaren skall placeras i taket utanför sovrummet. Om bostaden består av flera plan ska minst en monteras på varje plan. Vi rekommenderar dock att man också har en brandvarnare i varje rum där någon sover och att man använder brandvarnare som "pratar" med varandra, så kallade kommunicerande brandvarnare.

Brandvarnaren skall placeras minst 50 cm från vägg, valv eller annat större hinder.
Undvik att placera den i direkt anslutning till kök eller badrum, eftersom det kan ge upphov till falsklarm.

Brandvarnaren skall placeras på högsta punkt.

Var noga med att kontrollera brandvarnarens funktion regelbundet. Använd till exempel den första advent som en dag att prova brandvarnaren i samband med att du tar fram dina adventsljusstakar.

De allmänna rekommendationerna är att du dels kontrollerar funktion och batteri en gång varje år. Ett råd är att du använder litiumbatterier, som har en längre livslängd än vanliga batterier. Det finns på marknaden batterier med garanti för en livslängd på 10 år vid användande till brandvarnare.

För bästa säkerhet placerar du en brandvarnare i varje rum. Om du sover med stängd dörr och det till exempel börjar brinna i det rummet, tar det för lång tid för en brandvarnare i hallen att reagera.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tog ett beslut den 14 februari 2007. Det handlar om allmänna råd för vad som gäller för brandvarnare. Det finns mer information om brandvarnare på deras hemsida, där det bland annat står vilka krav som ställs på brandvarnare rent tekniskt, samt placering och drift. Informationen finns även på Albanska, Arabiska, Bosniska-Kroatiska-Serbiska, Engelska, Persiska och Sorani.

Sidan senast granskad den 15 oktober 2018
Innehållsansvarig: Roger Landelius

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun