Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
Telefon: 0490-255752
anna.grandalen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Om du vill sota själv eller låta någon annan sota måste du ansöka om det. Ansökan prövas av kommunen i varje enskilt fall.

När kommunen tittar på din ansökan tar vi bland annat hänsyn till:

 • Att du är fastighetsägare
 • Om sotningen kan genomföras på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
 • Hur komplicerad förbränningsanordningen är.
 • Risksituationen.
 • Den sökandes kunskap.

Vilka uppgifter ska du lämna in?

I ansökan ska du skicka med:

 • Fastighetsbeteckning.
 • Fastighetens adress.
 • Fastighetsägare.
 • Fastighetsägarens personnummer.
 • Vilket/vilka sotningsobjekt som avses.
 • Kompetens vad gäller sotning
 • Utrustning som innehas för sotning.
 • Namn, adress samt personnummer på den som ska utföra sotningen och eventuellt kompetensintyg över personen om denne inte tidigare är godkänd i kommunen.

Vilka krav ställs på den som vill sota själv?

Där det påverkar annans liv eller egendom. Till exempel flerfamiljshus, radhus, kedjehus, restaurang eller butiksbyggnad:

 • Lägst skorstensfejarutbildning.

Där det inte påverkar annans liv eller egendom:

 • Lägst utbildning motsvarande Svenska Brandskyddsföreningens utbildning.
 • Kontrollbok ska föras på platsen.
 • Gällande sotningsfrister ska följas
 • Anläggningen är utan anmärkning vid senaste brandskyddskontrollen eller intyg kan uppvisas om att åtgärd vidtagits för att rätta bristen.
 • Personen ska på ett säkert sätt vara kapabel att utföra arbete på tak.

Annan anlitad sakkunnig sotare:

 • Lägst skorstensfejarutbildning.

Hur ansöker jag?

Ansökan ska skickas in till enheten för räddningstjänst och samhällsskydd på en blankett som du hittar under "Blanketter och e-tjänster" i flik högst upp på denna sida. Blanketten ligger sedan under Bygga, bo och miljö.

Hur länge gäller min dispens?

Dispensen gäller i 10 år.

Observera att ingen påminnelse om att dispensen går ut skickas. Du måste själv aktivt bevaka utgångstiden.

När tiden går ut överförs du åter till kommunens entreprenör.

Återkallelse av dispens

 Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd kan återkalla din dispens. Det gör vi om du eller den av dig anlitade behörige inte sköter sotningen på ett från brandskyddssynpunkt tillfredställande sätt. Innan vi gör det får du möjlighet att rätta till bristen.

Kontrollboken ska finnas tillgänglig vid kommande kontroller.

Tillsyn av brandskyddet kan ske vid särskilda tillfällen om enheten för räddningstjänst och samhällsskydd  tycker att det behövs.

Sidan senast granskad den 13 maj 2022
Innehållsansvarig: Roger Landelius

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
Telefon: 0490-255752
anna.grandalen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.