Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Regler och råd kring fyrverkeri.

I Västerviks kommun togs till årsskiftet 2008-09:s firande av nyår fram nya lokala ordningsföreskrifter. De talar om när och var man får använda pyrotekniska produkter. Se utdrag ur föreskrifterna här.

Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun. Beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-27 § 176 samt granskade av Länsstyrelsen i Kalmar län att gälla från 2008-12-22. Västerviks kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde: 

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Västerviks kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 19 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 19 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

I Av kommunen för allmänheten upplåtna eller underhållna:
 a: Anläggningar för utomhusidrott.
 b: Anläggningar för rörligt friluftsliv såsom badplatser, campingplatser, naturisbanor, motionsspår, vandringsleder, småbåtshamnar med flera.
II Begravningsplatser.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor:

19 § Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Västerviks sjukhus.

20 § Användandet av pyrotekniska varor tillåts utan tillstånd av polismyndighet bara från kl. 20.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton fram till kl. 01.00 följande dag. Avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad än 25 meter.


Goda råd när du använder fyrverkerier:

 • Använd bara CE-godkända produkter.
 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid. 
 • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 • Kontrollera att pjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du har köpt dem.
 • Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisning.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
 • Luta dig aldrig över en antänd fyrverkeripjäs.
 • Håll säkerhetsavståndet. Se till att dina åskådare också gör det.
 • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Tänd aldrig igen. Lämna tillbaka pjäsen i stället.
 • Tänk på riskerna. Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.
 • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier. 
 • Använd alltid skyddsglasögon vid avfyrande. Se även till att dina åskådare bär egna.


Utöver dessa regler gäller alltid att inte langa pyrotekniska varor till minderåriga. Och att inte skjuta av fyrverkerier vid stark blåst.

Sidan senast granskad den 17 september 2018
Innehållsansvarig: Roger Landelius

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun