Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Sotning i Västerviks kommun:

I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) står det att Västerviks kommun ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll blir gjord. Detta för att förebygga brand. På uppdrag av kommunen finns ett företag som har avtal om att göra brandskyddskontroll. Det finns även ett avtal med ett företag om att sota.

Till avtalen finns en arbetsordning som talar om:

  • Kommunens ansvar.
  • Entreprenörens ansvar.
  • Ditt ansvar som byggnads- eller fastighetsägare.

Sota själv

Du, som fastighetsägare, kan ansöka om att själv få eller låta annan behörig få sota eldstäder i byggnader  på din egen fastighet. Kravet är att rengöringen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningen. En av kommunen anlitad skorstensfejartekniker ska fortfarande göra brandskyddskontrollen. Se information på särskild sida som nås via länk.

Brandskyddskontroll:

Kontrollen får endast göras av utbildade sotare med särskild vidareutbildning. De ska vara utsedda av kommunen.

Frister:

  • Sotningsfristerna har fastställts av kommunen.
  • Fristerna för brandskyddskontroll fastställs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Du hittar fristerna under rubrikerna Relaterade länkar och Relaterade dokument.

Taxor för sotning och brandskyddskontroll

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar vilka taxor som ska gälla i kommunen för sotning och brandskyddskontroll.

Anmälan om ägarbyte av sotningsobjekt

När man säljer eller överlåter en byggnad som innehåller en eldstad som ska sotas måste man anmäla detta till kommunens entreprenör för brandskyddskontroll eller sotning. Det går även att kontakta räddningstjänsten, men i första hand ska man välja någon av entreprenörerna. Kontaktuppgifter till entreprenörerna finns under rubriken Relaterade länkar.

Ansvarsfördelning - Arbetsordning sotning

Till kommunens avtal med entreprenören för sotning finns kopplat en arbetsordinng som redogör för entreprenörens, fastighetsägarens samt kommunens ansvar. Detta är beslutat i Kommunstyrelsen.

Sidan senast granskad den 14 juni 2019
Innehållsansvarig: Roger Landelius

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun