Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tillsyn Lagen om skydd mot olyckor

Räddningstjänsten utför tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) för att förbättra brandskyddet, personsäkerheten samt risken för miljöskador i kommunen.

Vem eller vilka får tillsyn?

Vem som får tillsyn beror på vilka risker man har i sin byggnad eller verksamhet och var förebyggande åtgärder gör störst nytta.

Hur går tillsynen till?

Vid tillsynen är det första och viktigaste man tittar på hur den som får tillsyn arbetar med sitt systematiska brandskyddsarbete. Efter det går man en tur på anläggningen eller i byggnaden och gör stickprovskontroller på brandtekniska installationer, personalens kunskaper, utrymningssäkerhet med mer.

Hur lång tid tar en tillsyn?

Hur lång tid en tillsyn tar beror helt på hur stor och komplicerad verksamheten eller anläggningen är. Det kan ta allt från någon halvtimme till flera dagar.

Avgift för tillsyn

Kommunfullmäktige beslutar årligen om en tillsynsavgift vilken tillsynsförrättarna ska följa. Tillsynsavgiften är uppdelad i två delar, dels en inställelseavgift som är lika för alla och dels en timavgift. Debitering sker per påbörjad halvtimme. Se taxan för tillsyn under Relaterade dokument här intill.

Sidan senast granskad den 14 juni 2019