Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Enligt lagen om skydd mot olyckor, har den som äger och den som använder byggnader eller andra anläggningar hela ansvaret för brandskyddet.

Ansvaret innebär att du ska göra det som behövs för att se till att det inte börjar brinna. Du ska också hindra och begränsa skador som en brand kan orsaka. Detta ska du göra under hela den tid som byggnaden eller anläggningen används.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att på ett organiserat och strukturerat sätt:

 • Planera.
 • Utbilda.
 • Skriva ner.
 • Kontrollera.
 • Följa upp brandskyddsarbetet.

Systematiskt brandskyddsarbete höjer kvalitén på samma sätt som systematiskt arbetsmiljöarbete eller eget kvalitétsarbete. Du kan därför med fördel arbeta in det i samma dagliga rutiner som för dessa.

Systematiskt brandskyddsarbete kan delas in i sju steg:

 1. Ansvar: Visa tydligt vem som är brandskyddsansvarig.
 2. Organisation: Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet.
 3. Utbildning: Personalen behöver utbildning för att brandskyddet ska fungera.
 4. Instruktioner och rutiner: Finns regler för rökning, heta arbeten och andra brandrisker?
  Ta fram rutiner för detta!
 5. Dokumentation: Ett brandskydd behöver skrivas ner, i vissa fall på en enkel ritning. I flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.
 6. Drift och underhåll: För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas. Exempelvis ska brandlarm och rökluckor provas et cetera.
 7. Kontroll och uppföljning. För att ha kvar säkerhetsnivån måste såväl brandskyddet som dokumentationen kontrolleras och följas upp regelbundet.
Sidan senast granskad den 17 september 2018
Innehållsansvarig: Roger Landelius

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun