Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Hoppa till innehåll

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll görs för att förhindra bränder och för att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister, som i sin tur kan innebära risker för brand.

Den får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet. I Västerviks kommun är det Skorstensfejarmästarna Öst AB med skorstensfejartekniker Tobias Ring, som har ansvar för uppdraget.

Så går kontrollen till

Det utförs en kontroll på eldstaden och utrymmet där den är placerad. Skorstenen genom alla våningsplan, vindsutrymmen och över yttertak ingår i kontrollen. Det ingår även att kontrollera skyddsanordningar på tak, som stegar bland annat.

För att ytterligare höja brandsäkerheten i bostäder med eldstäder kontrollerar brandskyddskontrollanterna på kommunens uppdrag att det finns fungerande brandvarnare.

När det är dags för en brandskyddskontroll av anläggning meddelas du via brev.

När utförs brandskyddskontrollen?

Kontrollen ska göras enligt:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om rengöring och brandskyddskontroll.

När kontrollen utförs beror på vad du eldar i och hur mycket du eldar. Utförandet är med tre eller sex års intervall.

Vid varje brandskyddskontroll skrivs ett protokoll, som du får efter att den är utförd. I protokollet kan du se vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultaten av kontrollen.

De som är huvudmän för brandskyddskontrollen är:

Västerviks kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

 

Taxa för brandskyddskontroll

Kommunen har bestämt en taxa för brandskyddskontroll.
Du får en faktura efter att brandskyddskontrollen är gjord.

Ansvarsfördelning - Arbetsordning brandskyddskontroll

Till kommunens avtal med entreprenören för brandskyddskontroll finns kopplat en arbetsordning som redogör för entreprenörens, fastighetsägarens samt kommunens ansvar. Detta är beslutat i Kommunstyrelsen. 

Du kan läsa hur detta är fördelat i Västervik kommun i Arbetsordning för brandskyddskontroll som du hittar i högerkolumnen under Relaterade dokument

Fråga om brandskyddskontroll

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd har den senaste tiden fått telefonsamtal där man undrar över ett meddelande om att brandskyddskontroll ska utföras i deras byggnad.

Om man får ett meddelande om brandskyddskontroll från företaget Skorstensfejarmästarna Öst AB så är det den av kommunen anlitade entreprenören som skickat meddelandet.

Anlita någon annan för brandskyddskontroll.

Det har även kommit in frågor om man kan anlita någon annan för denna kontroll, men det är endast kommunens entreprenör som är delegerad att utföra detta. Så med andra ord kan man inte anlita någon annan.

Som tidigare kan man ansöka om att sota själv eller låta någon annan behörig sota.

Skillnad mellan brandskyddskontroll och installationsbesiktning

Ibland uppstår även oklarheter kring skillnaden mellan brandskyddskontroll och installationsbesiktning av eldstäder.

Brandskyddskontrollen är föreskriven från lagen om skydd mot olyckor och är en återkommande säkerhetskontroll jämförbar med bilbesiktningen som man ska göra med vissa intervaller.

Installationsbesiktningen är föreskriven från plan och bygglagen och hanteras i samband med bygglov och bygganmälan. Intyget från installationsbesiktningen krävs för att man ska få eldstaden godkänd och för att man ska få ta den i drift. Detta kan jämföras med att en ny bil ska vara typbesiktad innan den får användas på svenska vägar.

Sidan senast granskad den 13 oktober 2022