Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Brandskyddskontroll

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Brandskyddskontroll görs för att förhindra bränder och för att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister, som i sin tur kan innebära risker för brand.

Den får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet. I Västerviks kommun är det Skorstensfejarmästarna Öst AB med skorstensfejarmästare Linus Axelsson, som har ansvar för uppdraget.

Så går kontrollen till

Det utförs en kontroll på eldstaden och utrymmet där den är placerad. Skorstenen genom alla våningsplan, vindsutrymmen och över yttertak ingår i kontrollen. Det ingår även att kontrollera skyddsanordningar på tak, som stegar bland annat.

För att ytterligare höja brandsäkerheten i bostäder med eldstäder kontrollerar brandksyddskontrollanterna på kommunens uppdrag att det finns fungerande brandvarnare.

När det är dags för en brandskyddskontroll av anläggning meddelas du via brev.

När utförs brandskyddskontrollen?

Kontrollen ska göras enligt:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om rengöring och brandskyddskontroll.

När kontrollen utförs beror på vad du eldar i och hur mycket du eldar. Utförandet är med tre eller sex års intervall.

Vid varje brandskyddskontroll skrivs ett protokoll, som du får efter att den är utförd. I protokollet kan du se vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultaten av kontrollen.

De som är huvudmän för brandskyddskontrollen är:

  • kommunstyrelsens förvaltning,
  • enheten för räddningstjänst,
  • samhällsskydd och Västerviks kommun.

Taxa för brandskyddskontroll

Kommunen har bestämt en taxa för brandskyddskontroll.
Du får en faktura efter att brandskyddskontrollen är gjord.

Sidan senast granskad den 17 september 2018
Innehållsansvarig: Roger Landelius

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun