Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Valborgsmässoeldar

Att elda en valborgsmässoeld är en trevlig tradition. Det finns dock en hel del att tänka på för att eldningen ska ske på ett säkert och tryggt sätt.

Om det är torrt i skog och mark så kan räddningstjänsten utforma eldningsförbud. Ett sådant förbud gäller också valborgsmässoeldar. 

Placering och avstånd

Placering på ängsmark. Till byggnad, gran och tallskog samt luftledning ska hinder i form av väg, dike eller liknande finnas.

Avstånd från brasan till:

  • byggnad: minst 50 meter
  • gran- och tallskog: minst 25 meter
  • luftledning: minst 50 meter

Släckredskap och släckning

Under pågående eldning ska släckredskap som vattenkannor med stril samt krattor finnas till hands. När brasan sedan brunnit ner ska glöden släckas och området städas.

Miljö, hälsa och djur

Brasan får endast bestå av ris och rent trä.

Elda inte däck, hushållsavfall, impregnerat trä, målat trä och dylikt. Eldar man sånt medför det en negativ påverkan på miljön och utsätter omgivningen för olika hälsorisker.

Eldningsområdet ska städas från spik, metallbeslag med mera när brasan brunnit ut.

Om materialet i brasan legat en längre tid ska du vara observant på att djur och fåglar kan ha hittat skydd och bo i brasan. För att undvika onödigt lidande för djuren bör du undvika att lägga upp material i brasan för tidigt. Men även du samlat ihop riset till majbrasan nyligen bör du kolla rishögen. Ett bra sätt är att dagen innan, eller samma dag, flytta rishögen en bit bort och söka igenom den innan den tänds på. 

Tillstånd

Det krävs tillstånd för att få elda på allmän plats (till exempel parker och parkområden). Tillståndet söks hos Polismyndigheten. Räddningstjänsterna i länet har tagit fram krav för tillstånd från polisen till eldning av Valborgsmässoeldar. Kraven skiljer på om du ska ha bara en Valborgsmässoeld eller om du också ska ha fyrverkerier.

Det är viktigt att komma ihåg att den som tänder majbrasan också är ansvarig för den. Kontakta räddningstjänsten vid frågor om eldning.

Sidan senast granskad den 1 april 2019