Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Elda avfall och ris

Vill du elda trädgårdsavfall och ris på din tomt? Här kan du läsa vad som gäller i vår kommun.

I första hand ska du alltid lämna avfallet till kommunens återvinningscentral eller lägga det i komposten. Om du eldar trädgårdsavfall och ris på tomten så måste du följa de brandföreskrifter som gäller och övriga beslutade bestämmelser. Din eld får inte heller skada människors hälsa. Röken kan skapa problem för närboende i allmänhet och stora problem för allergiker. Det är generellt olämpligt att öppet elda trädgårdsafall och särskilt i tätbebyggt område. 

Eldningsförbud 2 maj till 29 september

Bor du i område med detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse? Då är det eldningsförbud 2 maj till 29 september varje år. Under den tiden får du inte elda trädgårdsavfall och ris på din tomt. 

Eldningsförbud på grund av torka

Under sommaren kan det bli tillfälligt eldningsförbud på grund av torka. Ett sådant eldningsförbud innebär att det är förbjudet med all form av eldning i skog och mark, då får du inte heller elda trädgårdsavfall på din tomt.

Sidan senast granskad den 7 maj 2024