Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vad gäller vid eldning?

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Det här får du inte elda

Du får inte elda:

 • hushållsavfall,
 • plast,
 • målat virke,
 • impregnerat virke,
 • spånskivor,
 • eller liknande material.

Mellan den 1 maj och den 30 september får du inte elda:

 • avfall från trädgården,
 • löv och kvistar som du inte kan kompostera.

Detta gäller områden som:

 • är detaljplanerade,
 • har områdesbestämmelser,
 • har sammanhållen bebyggelse.

I kommunen finns lokala regler för detta.

Eldning av avfall från trädgården är olämpligt. Särskilt i tätbebyggt område. Röken kan skapa olägenheter för grannar. Det kan även ge stora problem för allergiker.

Du eldar alltid på egen risk och ansvar

 • För att undvika onödiga larm och att brand ska sprida sig får du inte lämna elden obevakad. 
 • Du får inte elda om det blåser stark vind, eller efter att det blivit mörkt.
 • Brandrisken varierar och det kan vara eldningsförbud. Räddningstjänsten kan ge tillstånd till eldning.
 • Du ska ta reda på vilken prognos för brandrisk som gäller samma dag som du ska elda.
 • Tänk på att alltid ha släckutrustning till hands. Kom ihåg att hålla avstånd till hus med mera.
 • Tänk på hur röken går, så den inte orsakar olyckor i trafiken med mera.
 • Större eldningar ska anmälas till Räddningschef i beredskap i god tid innan de ska göras. Besiktning kan komma att göras.

Eldningar du inte behöver anmäla:

 • I trädgården: eldning i tunna.
 • I trädgården: mindre lövhögar med mera.
 • Inom lantbruket: eldning av rishögar som är mindre än 5 kubikmeter.
 • Inom lantbruket: bränning av yta mindre än 1 hektar halm på åkern åt gången.
 • Inom lantbruket: eldning utmed stenmurar.
 • Inom lantbruket: dikeskanter med mera.

Sådana här eldningar ska du anmäla:

 • Eldning på eller intill villatomter i större omfattning än tunna i trädgården, mindre rishögar med mera.
 • I lantbruket: eldning av rishögar etcetera större än 5 kubikmeter.
 • I lantbruket: bränning av yta på mer än 1 hektar halm på åker åt gången.
 • I lantbruket: bränning av yta på ängsmarker
 • I skogsbruket: bränning av hygge.
Sidan senast granskad den 15 januari 2018
Innehållsansvarig: Roger Landelius

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)