Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Rökfria miljöer

Tobaksrök är giftigt och kan leda till flera hälsorelaterade problem. För att skydda människor mot passiv rökning finns det miljöer där det enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) är förbjudet att röka.

Genom att respektera lagen bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

Platser med rökförbud

Från och med 1 juli 2019 omfattar rökförbudet följande platser:

 • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet (både inomhus och utomhus).
 • Lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik, inklusive de utrymmen inomhus och utomhus som används av den som reser med kollektivtrafiken, exempelvis perronger, taxizoner, busshållplatser, biljettområden och gångbanor.
 • Restauranger och andra serveringsställen, inklusive uteserveringar.
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning, till exempel konserter, marknader och mässor.
 • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner.
 • Ett visst antal rum på hotell eller annan plats där tillfällig bostad erbjuds i yrkesmässig regi.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Inhägnade platser/arenor utomhus som främst är avsedda för idrottsutövning, exempelvis idrottsanläggningar och fotbollsplaner.
 • Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud, exempelvis restauranger, kyrkor, butiker.

Produkter som omfattas av rökförbudet

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

 • röka tobak
 • inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa)
 • röka örtprodukter
 • använda e-cigaretter
 • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak /(exempelvis genom att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak).

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Det är den som äger eller bestämmer över en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.
Den som är ansvarig är skyldig att se till att det finns tydlig information om rökförbudet och att vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten får personen avvisas.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller driver verksamhet i en lokal eller på ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Störs du av någon annans rökning?

Den som äger eller disponerar lokalen eller utrymmet ansvarar för att rökförbudet följs. Om du störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till miljö- och byggnadskontoret som har tillsynsansvaret för att reglerna i Lag om tobak och liknande produkter följs.

Sidan senast granskad den 14 februari 2023