Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ventilation

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Det kan vara i bostaden, på skolan, förskolan eller på jobbet. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för vår hälsa. Ventilationens främsta uppgift är att tillföra frisk luft samt föra bort föroreningar, överskottsvärme och hälsofarliga ämnen. Det finns olika system för detta men det viktigaste är att ventilationssystemet sköts så det fungerar som det är tänkt. 

Luften i inomhusmiljön kan påverka hur du mår och hur bra du presterar. Dålig ventilation kan göra att du upplever trötthetssymptom samt att du får svårt att koncentrera dig. 

Dålig ventilation kan bero på många olika saker exempelvis att den inte är tillräcklig för den verksamhet som bedrivs. Det kan även bero på att det är fler personer i lokalen än vad ventilationen är anpassad för. 

Bostäder

Det finns olika typer av ventilationssystem som fungerar på olika sätt. De flesta flerbostadshus och småhus har antingen ett mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, ett så kallat FTX-system. Det finns även mekaniskt frånluftsystem (F-system) eller en självdragsventilation. Självdragsventilation finns främst i äldre småhus och i flerbostadshus som är byggda före 1976.

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att ventilationssystemet underhålls och fungerar som det ska. 

Om du har problem med dålig ventilation ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om det inte hjälper kan du höra av dig till oss på Miljö- och byggnadskontoret.

Skolor och förskolor

Ventilation på skolor och förskolor ska vara bra. Vid stillasittande sysselsättning ska luftflödet vara minst 7 l/s per person plus ett tillägg på 0,35 l/s per m2. 

Om du upplever problem med ventilationen ska du i första hand vända dig till din rektor. Om det inte hjälper kan du höra av dig till oss på Miljö- och byggnadskontoret. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation finns det ytterligare information.

Arbetsplatser

Det är viktigt med bra ventilation på en arbetsplats. Vilka krav som ställs på ventilationen beror på bland annat vilken typ av verksamhet som bedrivs och hur många personer som vistas i lokalerna. För mer information om ventilation på en arbetsplats se Arbetsmiljöverkets hemsida. Har du problem på din arbetsplats med ventilation ska du vända dig till din chef eller skyddsombud.

Obligatorisk ventilationskontroll

Det ska utföras obligatorisk ventilationskontroll (OVK) regelbundet i flera typer av byggnader, bland annat i skolor, förskolor och flerfamiljshus. Mer om OVK går att läsa på boverkets hemsida. 

Sidan senast granskad den 29 april 2024