Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Störande lukter

Störande lukter kan komma både från huset som du bor i och från till exempel industrier i närheten.

I första hand ska du vända dig till den som ansvarar för att lukten uppstår.

Kommer lukten från huset som du bor i är det fastighetsägaren som är skyldig att utreda. Kommer lukten utifrån från till exempel en restaurang eller industri, är det ägaren till den verksamheten som du ska prata med.

Om detta inte hjälper kan du kontakta miljö- och byggnadskontoret.

Sidan senast granskad den 29 april 2024