Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Hammarsbadet.

Badvatten

I Västerviks kommun kan du bada både i havet och i insjöar. Det finns cirka 30 allmänna badplatser runt om i kommunen. De flesta av dessa badplatser tar vi prov på vid tre tillfällen under sommaren. I år (2024) tas proverna vecka 24, 27 och 31.

Resultaten från proverna hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbsida omkring en vecka efter utförd provtagning. Där hittar du information om badplatser både i vår kommun och i övriga landet. Du kan också se resultaten i badvattenkartan nedan.

Ett badvattenprov kan få omdömet:

  • Tjänligt
  • Tjänligt med anmärkning
  • Otjänligt

Utmärkt kvalitet

De senaste fyra årens provresultat för varje badplats räknas ihop. Vatten kan få omdömet utmärkt, bra, tillfredställande eller dåligt enligt EU:s regler. De allra flesta kommunala badplatser har utmärkt kvalitet!

Algblomning

När stora mängder växtplankton samlas kallas det för algblomning. Då blir vattnet grumligt, ändrar färg och algerna bildar ett lager på vattenytan. Ibland är blomningen giftig. Undvik att bada om blomningen är kraftig! Detta gäller särskilt små barn, men även hundar och andra djur.

Allt grumligt är inte algblomning. Till exempel kan stora mängder pollen, främst från tall, samlas. Pollensamlingar är ofta gulaktiga. Losslitna alger kan också likna algblomning.

Badplatskarta

Kartan visar badplatser i kommunen, både de som sköts av Västerviks kommun och sådana som sköts ideellt. Klicka på ikonerna för att läsa mer om varje badplats.

Sidan senast granskad den 3 juni 2024