Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Temperatur

Rätt temperatur inomhus är en av de saker som spelar roll för hur du upplever miljön i din bostad. Du ska tala om för din fastighetsvärd om du upplever problem med temperaturen så att din värd får en chans att undersöka orsakerna.

Du bör ha mellan 20–24 grader i dina bostadsrum om du mäter med en vanlig termometer. Det gäller inte om temperaturen utomhus är ovanligt kall eller varm en kortare period, till exempel vid tillfälliga köldknäppar och värmeböljor. 

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om temperatur inomhus som du kan läsa mer om på deras hemsida.

Vistelsezon

Temperaturen ska mätas i den så kallade vistelsezonen inomhus. Till vistelsezonen räknas 1 meter in från ytterväggar, 0,6 meter in från innerväggar i bostadsrum. Dessutom ska mätningen göras mellan 0,1 meter och upp till 2 meter ovanför golvet. Du ska alltså inte mäta direkt på golvet eller intill en balkongdörr.

Tänk på att:

 • Ta bort möbler eller gardiner framför elementen som hindrar värmen från elementen att sprida sig i hela rummet.
 • Elementen i rummen ska vara uppvärmda över hela sin yta för att fungera effektivt.

Annat som kan påverkar hur du upplever temperaturen inomhus är:

 • Om det är stora skillnader i temperatur mellan olika platser i rummet.
 • Kall luft från till exempel ventiler eller fönster (kallras).
 • Luftens hastighet genom rummet (drag).
 • Hög luftfuktighet som påverkar hur du upplever värme eller kyla.

Känsliga grupper

Temperaturen inomhus ska ta hänsyn till att vissa människor kan ha behov av en varmare temperatur inomhus än den lägsta. För känsliga grupper bör temperaturen vara minst 22 grader. Exempel på känsliga personer är äldre, rörelsehindrade eller människor med låg ämnesomsättning.

Egenkontroll

En hyresvärd eller bostadsrättsförening ska ha en plan för att förhindra att det uppstår för låg eller för hög temperatur i en bostad som hyrs ut. Värden kan bland annat behöva:

 • Mäta temperaturen i bostaden.
 • Kontrollera att värmesystemet fungerar.
 • Kontrollera att ventilationen fungerar.
 • Ha en rutin för att ta emot en felanmälan eller ett klagomål och göra åtgärder.

Kontakta fastighetsägaren

Upplever du att temperaturen i din bostad är för kall eller för varm under en längre tid ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening.  De får då en möjlighet att kontrollera och göra något åt problemet. Om problemet kvarstår kan du kontakta miljö- och byggnadskontoret.

Hälsoeffekter

Låga inomhustemperaturer kan orsaka eller förvärra hjärt-, kärl-, och lungrelaterade sjukdomar. Höga inomhustemperaturer kan medföra illamående, trötthet och huvudvärk. Drag kan ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation.

Att hantera värmebölja

Vid ovanligt varmt väder och värmeböljor finns det personer som är känsligare än andra; äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida kvinnor och personer som tar vissa mediciner.

Råd vid värmebölja:

 • Var uppmärksam på temperaturen inomhus.
 • Drick mycket vatten - vänta inte på att bli törstig.
 • Ordna en sval miljö och vädra på natten.
 • Ordna svalka, ta en kall dusch eller kalla handdukar runt nacken.
 • Undvik fysisk ansträngning när det är som varmast.
 • Förvara läkemedel svalt.

 Länkbild till pdf - råd vid värmebölja

 Råd vid värmeböljor (pdf).

Sidan senast granskad den 29 april 2024