Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Centrala Västervik

Staty av flicka

Ingalill

Konstnär: Carl Eldh, 1873 – 1954

Placering: Västerviks Museum, entrén

Information: Carl Eldh inspirerades till verket av Gustav Frödings dikt Ingalill. Ingalill i Västervik är en replik av originalet som gjordes 1938 och finns vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Statyn köptes av konsul Yngve Flink som förlovningspresent till den blivande hustrun. Enligt muntlig uppgift ska den ha varit placerad framför Flinks Stenhuggeris kontor på Brunnsgatan. Skänktes av fru Inga Flink och barnen till Västerviks kommun 1983, i samband med Västerviks 550-årsjubileeum. Den placerades på Strömsholmen. Tyvärr har verket vandaliserats flera gånger. Senaste gången det hände konstaterades att det var sista gången som de gick att återställa verket. Ingalill flyttades till entrén på Västerviks museum för att få en säkrare placering.

Ägare: Västerviks kommun

Staty med stenblock

Stenhuggerskan

Konstnär: Lore Nynnell

Placering: Kulbacken

Information: Statyn skänktes till museet av Lore Nynnell till utställningen ”Stenstaden” 2009.

Ägare: Västerviks Museum

Konstverk med trekantiga stenblock

Gränslös

Konstnär: Lore Nynnell

Placering: Kulbacken

Information: Köptes in till invigningen av tillbyggnaden av Västerviks museum 2006.

Ägare: Västerviks kommun

Konstverk med glasmur

Konstverk med trattar av aluminium

 Konstverk med stövlar

Stegen

Konstnär: SIMKA (Simon Häggblom och Karin Lind

Placering: Slottsholmen

Information: Verket berättar om alla steg som fötter har tagit under historiens gång och de gånger som staden har flyttas mellan Gamleby inne i viken och Västervik vid inloppet till Gamlebyviken. Glasmuren som omger verket för tankarna till den gamla borgen, Stegeholm, som numera är en ruin.

Belysning och ljudeffekter förhöjer upplevelsen. Trattar, likt kantareller av aluminium, förmedla ett ljudspel av röster och miljöljud. Ljudet ska kunna förnimmas på några meters håll, men för att lyssna får man ställa sig med örat mot trattens öppning. Ett par av fötterna har rymt och står på Myntbryggan. Ljussättningen ger skulpturen ett svävande uttryck; får den att glimma likt en diamant, en juvel som i mörker kan ses från angränsande omgivningar.

Köptes in 2018.

Ägare: Västerviks kommun

Konstverk med stenblock

Minnessten 550-årsjubiléet av Västervik

Konstnär: Henrik Allgén

Placering: Strömsholmen

Information: Minnesstenen invigdes av kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia vid stadens 550-årsjubileum 1983. Stenen skänktes av AB Nilsten.

Ägare: Västerviks kommun

Konstverk med man som spejar över havet

Spejande sjömannen

Konstnär: Ragnar Alyre, 1894 – 1975

Placering: Skeppsbrokajen vid Lilla Strömmen

Information: Gjord och skänkt av Bröderna Flinks stenhuggeri till stadens 500-årsjubileum 1933. På sockeln finns fina reliefer.

Ägare: Västerviks kommun

Konstverk med en kärra på stenblock

Torgkärran

Konstnär: Åsa F Jägerhorn

Placering: Grönsakstorget

Information: Gåva av Sven Orback, Norrbacka handelsträdgård 2006. Utförd av C-E Edström, GK Sten. Smide Rabbe Palm.

Ägare: Västerviks kommun

Konstverk med måsar

Måsar

Konstnär: Eric Elfwén, 1921 – 2008

Placering: Stora Torget

Information: Skulpturen är skänkt av köpmannaföreningen 1959 till kommunen. Skulpturen är gjuten vid Överums Bruk. Skulpturens nuvarande skick är inte komplett. Meningen är att fiskarna ska vara placerade på pelare och spruta vatten på skulpturen.

Ägare: Västerviks kommun

Konstverk med jordglob i brons

Jordgloben

Konstnär: Inger Modin-Hülpers, 1906 – 1956

Placering: Stadsparken

Information: Fontänen är gjuten i brons vid Näfvekvarns bruk i Sörmland.

Ägare: Västerviks kommun

Konstverk med sten och kugghjul

Styrkan

Konstnär: Lore Nynnell

Placering: Stadsparken

Information: Skänkt av Metall avd. 134 i Västervik vid avdelningens 100 år 1905 – 2005.

Ägare: Västerviks kommun

Konstverk med spelmän

Spelmännen

Konstnär: Stenhuggare David Karlsson

Placering: Stadsparken

Information: Gjord av stenhuggare David Karlsson vid bröderna Flinks stenhuggeri. Beställdes till Folkets Parks 50-årsjubileum 1952. Folkets Parkföreningen fick anslag av kommunen som täckte kostnaderna för statyn. Folketsparkföreningen skänkte statyn till Västerviks kommun i samband med att Slip Naxos, numera 3M, köpte marken där Folkets Park låg. 1983 flyttades den till Stadsparken utanför äldreboendet Gertrudsgården. 2010 flyttades den till nuvarande placering vid stadsparkscenen.

Ägare: Västerviks kommun

Skulptur av flicka i brons

Flicka med fisk

Konstnär: Carl Oskar Avén, 1894 – 1984

Placering: Stadsparken

Information: Skulpturen är gjuten i brons och står på en marmorfot. Matmorfontänen kommer från Gottorp.

Ägare: Västerviks kommun

Skulptur med flicka i sten

Flicka med mascot

Konstnär: Stenhuggare David Karlsson.

Placering: Stadsparken

Information: Västerviks Folkets park köpte verket 1948. Gjordes av stenhuggare David Karlsson vid bröderna Flinks stenhuggeri. På bilder från Folkets park kan man se att flickan är placerad i en fontän så att hon hela tiden får rinnande vatten över sig och den lilla apa som hon håller i famnen. Folketsparkföreningen skänkte statyn till kommunen i samband med att Slip Naxos, numera 3M, köpte marken där Folkets Park låg.

Ägare: Västerviks kommun

Konstverk med färgglada kuber

Kuben

Konstnär: Grundskolor i kommunen, handledda av Eivor Åberg och Lise-Lott Moschiri

Placering: Stadsparken

Information: Alla grundskolor i kommunen deltog i ett skapande skola-projekt 2017 – 2018, där alla elever fick göra varsin keramikplatta som senare monterades på kuberna.

Ägare: Västerviks kommun

Minnespelare till hantverkets ära

Hantverkets Ära

Konstnär: Okänd

Placering: Olof Palmes park

Information: Uppfördes av hantverkare i samband med hantverksmässan 1926 i Folkets Park. 1936 - 1946 genomfördes arbetsmässor med olika tema. Folkets park föreningen skänkte minnespelaren till kommunen i samband med att Slip Naxos, numera 3M, köpte marken där Folkets Park låg. Minnespelaren flyttades till sin nuvarande plats 1983.

Ägare: Västerviks kommun

Minnessten till Olof Palmes ära

Minnessten

Konstnär: Okänd

Placering: Olof Palmes park

Information: Gjord 1996 till 10-årsminnet av mordet på Olof Palme.

Ägare: Västerviks kommun

Blomsterkar i sten med utsnidningar

Blomsterkar i sten med utsnidningar

Blomsterkaren

Konstnär: Bror Strid, 1922 – 2013

Placering: Spötorget

Information: Gjordes 1969 som utsmyckning till Spötorget, som byggdes om i samband med att Folkets Hus byggdes. Folkets Hus inrymdes i de lokaler där stadsteatern och Västerviks Bostadsbolag AB idag har sina lokaler. De två granitkaren är illustrerade med scener ur Västervik historia och text skriven på hexameter. Texten skrevs av H. Törnqvist. Blomsterkaren var mycket omdebatterade när de kom till.

Ägare: Västerviks kommun

Färgglad mosaik på vägg

Mosaik

Konstnär: Eivor Åberg

Placering: Kvarngatan 7

Information: Utsmyckningen är gjord till invigningen av Västerviks konstförenings utställningslokal Konstviken 2018.

Ägare: Västerviks konstförening

Stenskulptur av man

Gösta Bernhard, byst

Konstnär: Stenhuggaren Bert Gustavsson, Västervik

Placering: Kryddträdgården vid Båtsmansgränd

Information: Gösta Bernhard, 1910 – 1986, var skådespelare, revyartist och komiker. Han var född och uppvuxen i Västervik vid Gröna gränd, ett stenkast ifrån Båtsmansgränd. 1989 donerad Hansi Schwartz bysten till Västerviks kommun. Placeringen av bysten diskuterades i flera år, innan man enades om att Båtsmansgränd var en bra placering.

Ägare: Västerviks kommun

Fontän med barn och fisk

Putto med fisk

Konstnär: Knut Andersson, 1884 – 1954

Placering: Bergens lycka

Information: För utformningen av fontänen svarade Nils Karlgren. Folke Samuelsson utförde arbetet. Fontänen skänktes av bröderna Styrenius Stenhuggeri AB, till stadens 500-årsjubileum 1933. Bronsfiguren, Putto med fisk, skänktes av AB C O Ekblads 1943.

Ägare: Västerviks kommun

Konstverk med båtar i järn

Regattan

Konstnär: Ivan Jacobsson, 1920 - 2006

Placering: Lektor Berlins väg

Information: Regattan sattes upp när Ludvigsborgsskolan invigdes 1966.

Ägare: Västerviks kommun

Rådjur i brons

Rådjur

Konstnär: Erik Reimhult, 1915 – 1999

Placering: Johannesbergsparken, Johannesdal

Information: Magister Hedman var initiativtagare till att Sparbanken köpte och skänkte bronsskulpturen till Johannesbergsskolan. När Johannesbergsskolan lades ned flyttades den till Johannesbergsparken där den har fått en bättre placering.

Ägare: Västerviks kommun

Konstverk med man och pilbåge

Väktaren

Konstnär: Lore Nynnell

Placering: Markörgatan 2

Gjuten skulptur på stenpelare

Solkatten

Konstnär: Erik Reimhult, 1915 – 1999

Placering: Västerviks Gymnasium

Information: Skulpturen är gjuten hos Mönsterås Gjuteri & Metallindustri. Sattes upp vid gymnasiet mot Östersjövägen 1970. Skulpturen ska egentligen rotera, men vid ett tidigt skede gick motorn sönder. Då den inte fungerar kan man inte uppfatta solkattens reflexer som var tänkt från början.

Ägare: Västerviks kommun

Konstverk i järn och glas på husvägg

Dackes död

Konstnär: Sture Wikström, 1921 – 1993

Placering: Breviksskolans fasad

Information: Kommunalordförande Söderhult gav Sture Wickström uppdraget att utsmycka gaveln på Breviksskolans nybyggda sektion. Konstverket är i huvudsak gjort av glas och järn, men även keramik. Motivet är uppbyggt med hänsyn till redan befintlig klocka och fönster med färgat glas. Belysningen kommer inifrån genom fönstret. Invigdes 1964.

Ägare: Tjustfastigheter AB

Sidan senast granskad den 18 augusti 2023