Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

KOKO - kommunkoreograf

KOKO kommunkoreograf var ett ettårigt konstprojekt där dansaren och koreografen Gabriella Engdahl spred dansglädje till västervikarna. 

Grundtanken bakom KOKO är att också mindre orter ska ha ett rikt konstliv och möjlighet att ta del av professionell, kvalitativ konst. KOKO finansieras till stor del av statliga Kulturrådet och finns i flera kommuner runt om i landet.

Under året skapade Gabriella flera dansprojekt och dansen dök upp på oväntade platser såsom simhallen, smalspåret, parkbänkar och äldreboenden.

Gabriella Engdahls mål med året i Västervik var att nå både vana och ovana kulturbesökare och att sprida dans i världsklass.

KOKO-projektet drevs av Västerviks kommun med stöd av dansutvecklaren på Byteatern Kalmar Länsteater Kristina Flygare.

Frågor och Svar om KOKO

Vad är KOKO kommunkoreograf?

KOKO är ett konstprojekt där en danskonstnär arbetar tillsammans med kommunens olika förvaltningar mot det gemensamma målet att främja danskonst. KOKO ska inspirera och bjuda på dansupplevelser. Projektet finns på flera håll i Sverige och löper över ett år.

Varför har kommunen anställt KOKO?

Det har vi inte. Vår KOKO Gabriella Engdahl har fått kulturmedel för att genomföra sitt ettåriga projekt i Västervik.

Vad ska KOKO göra?

Så här går det till i stora drag:

  1. Kommunen skapar en projektgrupp med representanter från olika förvaltningar för att kunna involvera olika målgrupper. (Klart!)
  2. Kommunen utlyser projektet och utser en danskonstnär. (Klart!)
  3. Kommunens önskemål och danskonstnärens idéer kokas samman till en projektplan. 
  4. Danskonstnären genomför projektet i samarbete med kommunen. Kommunens invånare får möjlighet att ta del av danskonst på olika sätt.
  5. Projektet sammanfattas, utvärderas och rapporteras. Kommunens invånare bjuds in för att ta del av vad som genomförts under året med KOKO kommunkoreograf.

Vem är Gabriella Engdahl?

Gabriella Engdahl är koreograf, dansfilmskapare och danslärare, baserad i Kalmar och London. Hon har en lekfull ingång i sitt skapande men brinner också för att lyfta sociala aspekter i sitt arbete. Hon vill utmana och tänja på vad dans är och kan vara, samtidigt som hon arbetar för att inkludera sin publik och skapa dans som når brett.

Hon har stor erfarenhet av att driva egna projekt och är också väl presenterad internationellt genom sina dansfilmer som visats och belönats vid olika filmfestivaler.

Du hittar länkar till Gabriella hemsida och Insta-konto i listen till höger.

Vad kostar KOKO?

Flera olika parter har bidragit till dansresidenset. KOKO bekostas av skattemedel - en del av dem kommer från invånarna i Västervik men merparten kommer ifrån staten och regionen.

Kulturrådet 300 000 kr
Region Kalmar 100 000 kr
Västerviks kommun 100 000 kr

Är det här verkligen något att lägga skattepengar på?

Vi tycker att kreativitet och konst är självklara delar i ett gott samhälle. Vi tycker också att kommunen har ett viktigt uppdrag att erbjuda en bred palett av kulturupplevelser till invånarna.

Kulturpolitiken har som mål att alla ska kunna delta i kulturlivet. I storstaden är det där ganska enkelt – där har människor tillgång museer, teatrar, operor, ståuppare och dansföreställningar, bekostade av skattemedel. I vår kommun är det svårare. Vi betalar också skatt men saknar tillgång till utbudet och institutionerna som finns i större städer. Så vi får vara lite uppfinningsrika.

Man kan jämföra KOKO med BANK! Street Art Festival där konstnärer från när och fjärran bjöds in att smycka kommunen med gatukonst. Eller med Riksteatern som kommer till oss då och då och bjuder på riktigt bra teater.

Sidan senast granskad den 19 september 2023