Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kulturhistoria, kulturarv

I Västerviks kommun finns många spår av vår historia. Vi har tusentals fornlämningar och är också ett av de största hällristningsområdena i norra Europa.  På Slottsholmen i Västervik finns Stegeholms slottsruin och holmen har också en tradition med varsverksamhet.

Sidan senast granskad den 19 september 2023