Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Offentlig konst

På den här sidan har Kulturenheten samlat offentlig konst som ägs av Västerviks kommun, Bostadsbolaget AB/Tjustfastigheter AB och privata fastighetsägare i Västervik stad och på orterna runt om kring i kommunen. Alla verk hittas i det offentliga rummet och nästan alla är tillgängliga dygnet runt, året runt.

Den offentliga konsten i Västerviks kommun har tillkommit vid olika tillfällen under årens lopp. En del markerar/symboliserar olika viktiga tillfällen i stadens och Tjustbygdens (Västerviks kommun) historia. Ett sådant exempel är Västerviks 500-årsjubileeum 1933. Andra verk har köpts in vid ny- och ombyggnationer av olika byggnader och parker. Några har skänkts som gåva till kommunen.

De äldsta verken är statyer. De senaste tillskotten till den offentliga konsten i kommunen är alla de muralmålningar som gjordes i samband med Street artfestivalen BANK! som anordnades under tre år, 2019-2021. Två helt skilda uttrycksformer, men det är det som är så bra med konst - alla kan hitta något som tilltalar och berör.

Den som vill kan via sin dator, surfplatta eller mobil gå en digital konstrunda.Vill man hellre se verken på plats, kan man klicka på länken till kartfunktionen till höger för att se vart verken är placerade och gå eller åka dit och titta. Kommunen är stor till ytan och därför har vi valt att dela upp konsten i två olika rundor, en för Västerviks stad och en för landsbygden.Observera att du måste använda Chrome som webbläsare för att det ska fungera.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till Kulturenheten.
Välkomna att ta del av Västerviks offentliga konst!

Sidan senast granskad den 18 augusti 2023