Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

BANK! Västervik Street Art 2019-2021

Bank street art film

 

2019 - 2021 arrangerade Västerviks kommun BANK! Västervik Street Art Festival.  Projektet genomfördes med stöd av Tjustbygdens Sparbank och i samverkan med fastighetsägare och andra lokala aktörer.

Med BANK! projektet ville vi öka tillgängligheten till konst och kultur genom bestående konstverk i det offentliga rummet.

Den första festivalen arrangerades i Västerviks stad i slutet av augusti 2019. BANK! flyttade sedan 2020 till kommunens norra del och i juni 2021 var fokus på den södra kommundelen. Under tre år skapades offentliga konstverk på 100 kabelskåp samt genom 45 muralmålningar, 18 markmålningar* och ett par installationer.

* 15 av marknadsmålningarna finns på kommunens skolgårdar.

Tack vare engagerade volontärer och föreningar gavs det möjlighet att nå ut i hela Västerviks kommun. Tillsammans gjorde vi det möjligt !

Välkomna att ta del av en konstutställning som är öppen för alla dygnet om - året runt! 

Ladda ner kartan med alla verk i Västerviks stad samt norra och södra kommundelen:

https://www.vastervik.com/vastervik-street-art/

I appen Västerviks Stories kan du få en guidad upplevelse av Street art. För mer information om appen se nedan länk.

Länk till Västervik Stories 

Information

I menyn nedan har du flikarna till respektive år med BANK! Västervik Street Art

Frågor rörande  projektet tas emot skriftligt via e-post kerstin.rollsjo@vastervik.se 

Sidan senast granskad den 19 september 2023