Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

DORO - Meddelande

 • Du kan skicka SMS på flera olika sätt. Klicka på cirkeln som heter Skicka/Meddelande och finns på din hemskärm. 

  • Till en ny kontakt: Klicka sedan på Skriv meddelande. Klicka på ett nummer. Skriv in numret du vill skicka SMS till. Klicka på Välj nummer. Skriv ditt meddelande. Klicka på Skicka. 
  • Till någon du skickat till tidigare: Klicka på konversationen du vill skicka till igen. Klicka på Skriv meddelande. Klicka i rutan Skriv meddelande till... Klicka sedan på Skicka för att skicka iväg det. 
  • Till en i kontaktboken: Klicka på Skriv meddelande. Klicka på En kontakt. Välj vilken kontakt du vill skicka till. Klicka i rutan Skriv meddelande till... Klicka sedan på Skicka för att skicka iväg det. 
  • Till någon på samtalshistoriken: Klicka på Skriv meddelande. Klicka på Från historik. Välj vilken person du vill skicka till. Klicka i rutan Skriv meddelande till... Klicka sedan på Skicka för att skicka iväg det. 
 • Du kan skicka SMS på flera olika sätt. Klicka på cirkeln som heter Skicka/Meddelande och finns på din hemskärm. 

  • Till en ny kontakt: Klicka sedan på Skriv meddelande. Klicka på ett nummer. Skriv in numret du vill skicka SMS till. Klicka på Välj nummer. Skriv ditt meddelande. Klicka på Jag vill upp till höger. Klicka på Bifoga. Välj vad du vill bifoga och följ anvisningarna. Avsluta med att bekräfta. Klicka på Skicka. 
  • Till någon du skickat till tidigare: Klicka på konversationen du vill skicka till igen. Klicka på Skriv meddelande. Klicka i rutan Skriv meddelande till... Klicka på Jag vill upp till höger. Klicka på Bifoga. Välj vad du vill bifoga och följ anvisningarna. Avsluta med att bekräfta. Klicka sedan på Skicka för att skicka iväg det. 
  • Till en i kontaktboken: Klicka på Skriv meddelande. Klicka på En kontakt. Välj vilken kontakt du vill skicka till. Klicka i rutan Skriv meddelande till... Klicka på Jag vill upp till höger. Klicka på Bifoga. Välj vad du vill bifoga och följ anvisningarna. Avsluta med att bekräfta. Klicka sedan på Skicka för att skicka iväg det. 
  • Till någon på samtalshistoriken: Klicka på Skriv meddelande. Klicka på Från historik. Välj vilken person du vill skicka till. Klicka i rutan Skriv meddelande till... Klicka på Jag vill upp till höger. Klicka på Bifoga. Välj vad du vill bifoga och följ anvisningarna. Avsluta med att bekräfta. Klicka sedan på Skicka för att skicka iväg det. 

  Du kan även gå in i appen Galleri och välja den bild du vill skicka för att sedan välja Jag vill uppe till höger. Klicka sedan på Dela den här bilden. Välj tex Meddelande. Bestäm om du vill skicka till Ett nummer, En kontakt eller Från historik och följ punkterna ovan. 

 • Du kan radera ett meddelande på två sätt. Antingen kan du radera en hel konversation eller så kan du radera enstaka sms.

  Radera konversation: För att radera en hel konversation får du gå in på appen Meddelande. Klicka på Jag vill upp till höger. Klicka på Radera. Klicka i rutan som kommer upp till vänster om konversationerna. Klicka på rutorna om du vill radera flera på en gång. Klicka sedan på Bekräfta för att ta bort konversationerna. Klicka sedan på Ja.

  Radera ett enstaka sms: För att radera enstaka sms får du gå in på appen Meddelande. Klicka på den personens konversation där du vill ta bort ett SMS. Klicka på Jag vill upp till höger. Klicka på Radera. Klicka i rutan som kommer upp till vänster om smsen. Klicka på rutorna om du vill radera flera på en gång. Klicka sedan på Bekräfta för att ta bort konversationerna. Klicka sedan på Ja.

 • Har du slagit på mobildatan? Du kan inte skicka MMS om inte mobildatan är på. Detta i och med att en bild är mer information än bara text och kräver surf.

  Har du täckning? Gå till en plats där det är bättre täckning och där det kommer upp 4G på din telefon. Försök skicka bilden igen.

Sidan senast granskad den 29 februari 2024