Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ansökan om äldreomsorg

Du ansöker om stöd och hjälp hos Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta.

Ansökan

Förenklat beslutsfattande innebär i Västerviks kommun att du som har fyllt 80 år kan få 7,5
hemtjänsttimmar per månad till städ, tvätt och/eller ärenden. Det görs ingen individuell bedömning när du ansöker om förenklat beslutsfattande utan alla som uppfyller ålderskriteriet får bifall på sin ansökan. Länken till ansökan hittar du under rubriken E-tjänster och blanketter.

Om du har behov av personlig omvårdnad eller service vid fler tillfällen än vad som är möjligt genom förenklat beslutsfattande krävs en individuell biståndshandläggning. För att ansöka om detta använder du antingen kommunens e-tjänst för Ansökan om stöd enligt Socialtjänstlagen eller fyller i en ansökningsblankett. Länken till ansökan hittar du under rubriken E-tjänster och blanketter. 

En ansökan kan göras av den enskilde själv eller genom dess lagliga företrädare. 

Beslut

Du träffar en handläggare. Ni går tillsammans igenom din situation. Handläggaren utreder och fattar sedan ett beslut som utgår från dina möjligheter och dina behov.

Att överklaga

Får du avslag på din ansökan får du skriftlig information hur du kan överklaga beslutet. 

Ditt beslut följs upp

Ditt beslut följs upp regelbundet eller om du får förändrade behov. Om du behöver mer eller mindre stöd behöver du meddela det till din handläggare som då gör en ny utredning av dina behov och vilket stöd du har rätt till.

Vart vänder jag mig?

Vid frågor kontaktar du mottagningen på Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta.

Sidan senast granskad den 3 juni 2024