Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Sjuksköterska i hemsjukvården

Hemsjukvårdens personal utför planerade sjukvårdsinsatser hemma hos patienter, dygnet runt, oavsett ålder. Enheten kan bland annat hjälpa till med medicin, sår, smärtlindring och rehabilitering. Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Se en film om hur det är att arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvården i Västerviks kommun: 

 

Sidan senast granskad den 25 september 2014