Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Arbetslag 9

Mentor

9A

Nicklas Enlund,  010-355 14 76
Jessica Hübinette, 010-355 14 76   

9B

Emil Koverot, 010-355 14 58
Fannie Ringdahl,  010-355 14 58
Fabian Vestring, 010-355 14 76 

9C

Victor Lilja, 010-355 14 76
Carina Palm, 010-355 14 58

e-post: fornamn.efternamn@vastervik.se

Sidan senast granskad den 29 juni 2023