Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Ljungbergaskolan.

Ljungbergaskolan

Ljungbergaskolan är en enparallellig F-6 skola. I år är vi 167 elever och 24 vuxna som arbetar här. Vi har två fritidshem som tillsammans har 108 barn inskrivna.

Hela Ljungbergaskolan arbetar efter visionen:

Trygghet, helhetssyn, kontinuitet och lärande. Vi vill att våra elever ska känna tilltro till sitt eget lärande. Det ska vara lustfyllt att lära och alla har rätt att lyckas. Skolan har ett värdegrundsarbete, ROS som står för Respekt, Omtanke och Självinsikt.

Sidan senast granskad den 16 maj 2024