Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Gunnebo skola.

Gunnebo skola

Gunnebo skola är en grundskola i samhället Gunnebo drygt en mil söder om Västervik. I skola går elever från förskoleklass till årskurs 6 och det går drygt 130 elever på skolan. Gunnebo är en fin gammal bruksort och industrin lever kvar än idag.

Gunnebo skolas skolgården erbjuder en varierande vacker miljö med närhet till naturen, gräsytor, fotbollsplan och lekplatser.

I skolan finns ett fritidshem för elever som behöver omsorg före eller efter skolan. För de lite äldre eleverna på skolan finns en fritidsgård i anslutning till skolan.

På Gunnebo skola finns ett skolbibliotek och varje år köps nya böcker in för att möta elevernas önskemål och behov. Skolbiblioteket kan även erbjuda att ladda ner talböcker och fjärrlåna från stadsbiblioteket för att stötta eleverna i deras utbildning.

Välkommen till oss!

Sidan senast granskad den 1 juli 2024