Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Modersmål

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Syftet med undervisningen är att ge eleven förutsättningar att utveckla kunskaper i och om sitt språk.

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Modersmålsundervisning erbjuds i samband med det introduktionssamtal som hålls med nyanlända elever som börjar i skolan. Det kan också erbjudas vid överlämningssamtal mellan skolor, i utvecklingssamtal eller andra samtal.

Barn och elever med ett minoritetsspråk kan få undervisning även om de inte talar språket hemma varje dag. De nationella minoritetsspråken är:  

  • finska
  • meänkieli
  • jiddisch
  • romani chib (alla varieteter)
  • samiska (alla varieteter)
Sidan senast granskad den 29 juni 2023